HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

02/03/2021 - 09:34 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025".

            Trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn quan tâm đến việc hỗ trợ doanh nghiệp và ban hành những chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh đối với các doanh nghiệp nói chung. Tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025. Đây được xem là đòn bẩy và tạo động lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

           Bên cạnh đó, Sở Khoa học - Công nghệ đã ban hành hướng dẫn quy trình, lập hồ sơ thực hiện và hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thuộc Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025".Nguyễn Bình