Hỗ trợ dê giống cho hộ hội viên, nông dân nghèo

06/12/2021 - 13:47 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Huyện Châu Đức chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 và chủ trương vận động xã hội hóa để chăm lo cho người nghèo; trong năm 2021, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã vận động công ty TNHH MTV Lan Anh đóng góp hỗ trợ số tiền: 200 triệu đồng để thực hiện 10 mô hình giúp 20 hộ hội viên, nông dân nghèo có điều kiện để thoát nghèo bền vững ở 04 xã: Bàu Chinh (8 hộ), Bình Ba (4 hộ), Nghĩa Thành (6 hộ), Đá Bạc (2 hộ).

Theo đó, mỗi hộ tham gia mô hình được hỗ trợ số tiền: 10 triệu đồng để mua 02 Dê cái đã có thai hoặc từ 3-4 Dê cái tơ về chăn nuôi, kết hợp với sự theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Nông dân cơ sở trong công tác phòng chống dịch bệnh. Sau thời hạn 03 năm, nếu đàn Dê phát triển tốt, Hội Nông dân huyện sẽ thu hồi lại số lượng Dê giống đúng như ban đầu đã đầu tư để tiếp tục hỗ trợ cho hộ nghèo khác. Đây là cách làm mới của mô hình, nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của hội viên, nông dân nghèo (Khác với các mô hình đầu tư không có thu hồi, dễ làm nảy sinh tư tưởng trông chờ, ỷ lại của đối tượng thụ hưởng)

Nguyễn Ngọc Linh