Hỗ trợ 30 hộ nghèo xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp

26/11/2019 - 10:57 | Xúc tiến thương mại

Nhằm góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 về phê duyệt dự án nhân rộng mô hình khuyến nông giảm nghèo năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 04 mô hình sản xuất nông nghiệp cho 30 hộ nghèo bao gồm: Mô hình nuôi dê sinh sản (05 hộ tham gia), mô hình nuôi bò sinh sản (05 hộ tham gia), mô hình nuôi gà ta thả vườn (10 hộ tham gia), mô hình trồng rau ăn lá an toàn (10 hộ tham gia); Đồng thời sẽ tổ chức 68 lớp tập huấn trong mô hình và tập huấn chuyên đề cho các xã, phường, thị trấn thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

          Mục tiêu của đề án là nhằm góp phần từng bước nâng cao mức sống cho người nghèo. Hướng dẫn cách làm ăn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo. Trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch, bố trí sản xuất hợp lý, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập ổn định và có khả năng tự thân thực hiện mô hình để thoát nghèo bền vững sau khi dự án kết thúc.

          UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của dự án được phê duyệt, quản lý và sử dụng kinh phí của dự án theo đúng quy định hiện hành.

                                                                                       Tấn Phước (st)