Hỗ trợ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở tham gia chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019

22/11/2019 - 14:12 | Xúc tiến thương mại

Ngày 04/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2267/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở đăng ký tham gia chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019. Quyết định đã phê duyệt 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở đăng ký tham gia chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia thuộc đề án: Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng thương mại điện tử nhằm phát triển sản xuất - kinh doanh năm 2019, bao gồm:

1. Hợp tác xã Bánh Khọt Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: Bánh Khọt.

          2. Cơ sở sản xuất Mỹ nghệ Thanh Thêm. Ngành nghề kinh doanh: Thủ công mỹ nghệ.

          3. Hợp tác xã Tân Hưng. Ngành nghề kinh doanh: Trồng rau sạch và liên kết chuỗi thực phẩm an toàn.

          4. Hợp tác xã Hợp Thành. Ngành nghề kinh doanh: Nuôi nhím, heo rừng và hàu.

          5. Công ty TNHH Chu Lai. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tiêu tết bện.

          6. Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nhân Tâm. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng nông sản sạch.

          7. Cơ sở chế biến chả lụa Viết Nga. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến thực phẩm, nông sản sạch.

          8. Cơ sở sản xuất bún tươi Xuân Sơn. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến thực phẩm, nông sản sạch.

          9. Công ty TNHH Minh Tâm Đoàn Kết. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công.

          10. Công ty TNHH SX TM DV Hạnh Phúc Organic. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến thực phẩm, nông sản.

          Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở này được Cục Thương mại Điện tử kinh tế số (Bộ Công thương) hỗ trợ xây dựng website nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh giới thiệu, quảng bá, và xây dựng thương hiệu trong môi trường trực tuyến. Đồng thời, qua đó giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở nắm bắt cơ hội kinh doanh, tăng lượng khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng truyền thống và ứng dụng thành công thương mại điện tử.

                                                                   Song Nhi