HND HUYỆN CHÂU ĐỨC: THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI NGÂN VỐN CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG ĐÂN SẢN XUẤT

30/05/2023 - 08:40 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Châu Đức đã đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ hội viên vay vốn nhằm phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19. Trong đó, Quỹ hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều nông dân có điều kiện để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi. Mục tiêu của dự án hỗ trợ nhằm mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ tăng thu lợi nhuận; tham gia sâu vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

          Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Nông dân (HTND) tỉnh và Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giải ngân nguồn vốn của Quỷ hỗ trợ nông dân cho nhiều dự án trên địa bàn huyện như:

Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” với số vốn 450 triệu đồng cho 09 hội viên nông dân xã Đá Bạc, là những hộ có khó khăn về  nguồn vốn có nhu cầu phát triển chăn nuôi; Mỗi hội viên được vay 50 triệu đồng đầu tư phát triển chăn nuôi bò, với mức phí mỗi tháng là 0,7%; thời gian thực hiện là 36 tháng sẽ hoàn vốn cho dự án.

Dự án trồng và chăm sóc cây đu đủ tại xã Đá Bạc, với tổng số tiền 500 triệu đồng cho 07 hộ nông dân vay. Mỗi hộ được vay số tiền từ 60 - 80 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích sản xuất, với mức phí 0,7%/tháng, thời hạn vay 02 năm.

Dự án đầu tư chăm sóc cây ăn trái tại xã Láng Lớn với tổng số vốn 500.000.000 đồng, cho 10 hộ vay, mỗi hộ được vay 50.000.000 đồng; Dự án đầu tư chăm sóc cây Sầu Riêng với tổng số vốn 500.000.000 đồng, cho 10 hộ vay, mỗi hộ được vay 50.000.000 đồng; Thời hạn vay vốn là 24 tháng, với mức phí là 0,7%/ tháng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Linh Chủ tịch HND huyện Châu Đức cho biết, hiện nay các dự án vay vốn của Quỹ trên địa bàn huyện đã và đang mang lại hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương và hướng tới thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. “Để tiếp tục quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội thường xuyên tập huấn cho cán bộ quản lý nắm chắc nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn, đồng thời lồng ghép nhiều chương trình, tiếp cận nhiều nguồn vốn khác để ngày càng giúp được nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”.

CTV.Nguyễn Ngọc Linh – HND Châu Đức