HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM - OCOP VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

13/02/2023 - 08:21 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Chương trình Mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) được triển khai từ tháng 5/2018, đến nay, Chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, nhận được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các địa phương, góp phần tích cực trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là nhận thức của xã hội và cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh về vị trí, vai trò của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP trong phát triển kinh tế nông thôn; giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

* Hiệu quả từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP:

- Giai đoạn 2016-202: Triển khai Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. UBND tỉnh  đã ban hành Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 6/5/2019 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020 (OCOP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 02/3/2021. Đồng thời, toàn tỉnh đã tổ chức được 18 lớp tập huấn cho 1.213 học viên tại các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Giai đoạn 2021-2025: Triển khai Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh đã kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025.

Bên cạnh đó, tính đến tháng 02/2023, toàn tỉnh hiện nay có 50 sản phẩm nông nghiệp của 20 chủ thể đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 12 sản phẩm 3 sao, 33 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm tiềm năng 5 sao. 50 sản phẩm OCOP gồm có như sau: huyện Châu Đức với 14 sản phẩm, huyện Đất Đỏ với 13 sản phẩm, huyện Xuyên Mộc với 11 sản phẩm, thành phố Bà Rịa với 7 sản phẩm, thị xã Phú Mỹ với 5 sản phẩm. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường và được người tiêu dùng tín nhiệm. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương Hãng hàng không Việt Nam Airlines để giới thiệu, kinh doanh trên các trang mạng thương mại điện tử và các chuỗi cửa hàng, các kênh phân phối trong siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh đồng thời triển khai xây dựng các điểm, khu du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng cho 39 sản phẩm của các địa phương đề nghị công nhận sản phẩm OCOP năm 2022 vào ngày 24/12/2022 và đã có Tờ trình số 348/TTr-SNN ngày 27/12/2022 trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022, nâng tổng số sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng sản phẩm là 89 sản phẩm.

Nhiều sản phẩm từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP có chất lượng cao không chỉ được tiêu thụ ở địa phương mà còn phân phối ở thị trường nước ngoài, giúp giá trị sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn gia tăng đáng kể, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (như sản phẩm tiêu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây huyện Xuyên Mộc và sản phẩm cà phê của Công ty TNHH SX và XNK Nón Lá thị xã Phú Mỹ...).

Cuối năm 2020, Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn trong Chương trình OCOP. Cụ thể, Sở Công Thương sẽ cung cấp thông tin về các đơn vị sản xuất, sản phẩm OCOP của địa phương cho hệ thống siêu thị của MM Mega Market Việt Nam để tổ chức kết nối, tiêu thụ. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phân phối, thu mua sản phẩm của địa phương hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ, sản xuất các sản phẩm an toàn theo quy định để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối; tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống siêu thị của MM Mega Market Việt Nam tổ chức cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm hoặc có nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất để chế biến, sơ chế và phân phối sản phẩm của địa phương.


Hình ảnh: Sở Công Thương và Công ty TNHH MM

Mega Market ký kết biên bản ghi nhớ về tiêu thụ các sản phẩm OCOP

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Định hướng trong thời gian tới:

Trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục củng cố các tổ chức sản xuất - kinh doanh các sản phẩm OCOP và phát triển mới các tổ chức sản xuất - kinh doanh tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP. Tiếp tục tổ chức quảng bá sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh trên các phương tiện truyền thông, thương mại điện tử, sự kiện, hội chợ, triển lãm tại các tỉnh. Đồng thời tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong các năm tiếp theo.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP là một trong những chương trình quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng khai thác phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Thời gian qua, các ngành chức năng cùng địa phương đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với tiêu chí tổ chức  sản xuất trong Bộ tiêu chí nông thôn mới. Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; phát triển mới các điểm bán hàng, tổ chức các hội chợ chuyên sản phẩm OCOP cũng được các ngành chức năng đẩy mạnh.

Hiện nay, Dự án “Thực hiện lắp đặt chuỗi các điểm bán sản phẩm OCOP mang đặc thù địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tại TP. HCM nhằm quảng bá, phát triển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, phát triển kinh tế nông nghiệp theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” đang được tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm OCOP của tỉnh trong việc giao thương xúc tiến thương mại, liên kết, hợp tác kinh doanh, đầu tư, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của tỉnh đến người tiêu dùng.

                                                                  Huyền Trang - VPĐP NTM