Hiệu quả từ các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Châu Đức

09/02/2023 - 14:50 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong thời gian qua, các trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ trên địa bàn huyện Châu Đức đã từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; hình thành các chuỗi liên kết với các công ty, doanh nghiệp thu mua, trang bị xây dựng nhà màng để tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất nông nghiệp cũng như ứng dụng các thành tựu công nghệ khác, không phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, làm cho nông dân chủ động được kế hoạch sản xuất của mình cũng như khắc phục được tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp.

Tính đến nay trên địa bàn huyện Châu Đức có 22 trang trại xây dựng chuồng lạnh, khép kín, trong đó 09 trang trại chăn nuôi gà có tổng đàn khoảng 600.000 con/lứa và 13 trang trại chăn nuôi heo có tổng đàn khoảng 40.000 con. Đối với lĩnh vực trồng trọt: Diện tích đất được đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 3.600 ha, trong đó có 1.262/1.500 ha hồ tiêu trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, đồng thời có 467 ha hồ tiêu sản xuất theo quy trình chứng nhận nguồn gốc; 91 nhà màng trồng rau liên kết sản xuất với Công ty 4K Farm, nâng tổng diện tích trồng rau, quả trong nhà màng trên địa bàn là 17 ha; 363 ha diện tích đất trồng cao su được chuyển đổi sang đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (83 ha trồng mít Changai, 30 ha trồng chuối, 110 ha trồng chuối và cây ăn trái). Ngoài ra có 1.960 ha cây ăn quả của các nông hộ được được ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm.

Việc ứng dụng công nghệ cao đã góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, khắc phục những điều kiện bất lợi của thời tiết, sâu bệnh hại, kiểm soát tốt việc sử dụng phân thuốc, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; mô hình ứng dụng hệ thống tưới tự động trong sản xuất cây ăn trái, rau màu tại địa phương đã góp phần cơ giới hóa trên vườn cây ăn trái, chủ động được thời điểm tưới, thích ứng tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Do không phụ thuộc mùa vụ và thời tiết nên có thể sản xuất các sản phẩm nông nghiệp trái vụ có giá bán cao hơn và đạt lợi nhuận cao hơn các sản phẩm chính vụ. Không những vậy, nhà màng góp phần tránh được các rủi ro thời tiết, sâu bệnh; việc sản xuất rau trong nhà màng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, được các công ty thu mua, đặc biệt Công ty 4K Farm bao tiêu sản phẩm với giá ổn định 10.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với sản xuất như trước đây, góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống người dân.

Tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Châu Đức năm 2022 đạt 1.503/5.563 tỷ đồng, chiếm 27,02% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức.

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được phổ biến và nhân rộng, lan tỏa rộng trong sản xuất nông nghiệp, nhất là ứng dụng công nghệ thâm canh, siêu thâm canh kết hợp hệ thống tưới tiên tiến, công nghệ nhà màng, nhà lưới có hệ thống điều khiển tự dộng, bán tự động trong sản xuất cây ăn quả, hồ tiêu, trồng rau và nấm.

Theo đó, địa phương đã đề ra một số định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới như: Triển khai chính sách hỗ trợ người dân liên kết sản xuất theo nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông; lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình khuyến nông; các chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình, dự án đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; triển khai hiệu quả Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Châu Đức đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 27/10/2022; kêu gọi đầu tư, phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở các vùng nuôi trồng tập trung hiện có trên địa bàn, khuyến khích đầu tư đối với các sản phẩm chủ lực, đối với cây trồng chủ lực là Hồ tiêu, ca cao; cây ăn quả, nấm… và vật nuôi chủ lực là heo, gà theo hướng ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các mô hình sản xuất để nhân rộng.

                                                                              CTV.Ngân Phan