Hiệp hội Hồ tiêu cảnh báo một số công ty quốc tế có dấu hiệu lừa đảo

05/06/2024 - 15:54 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Theo www.complaintsboard.com, một số doanh nghiệp sau đây có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị quý doanh nghiệp thận trọng khi giao dịch với các doanh nghiệp này. Đối với khách hàng mới giao dịch lần đầu, có thể nhờ Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại kiểm tra thông tin doanh nghiệp nhập khẩu

1.     Yejd Al Taam Foodstuff Trading Co Llc

2.     Ardh Al Nakheel Trading LLC Sharjah

3.     Regal Plus General Trading LLC

4.     Royal Deluxe Foodstuff Trading LLC

5.     Oral Star Foodstuff Trading CO LLC

6.     Freshbazaar (No Company)

7.     Dar Al Nukhba Foodstuff Trading LLC

8.     Minsa Creations LLC

9.     Galaxy Delight General Trading L.L.C Import & Export

10. Five River Foodstuff Trading LLC

11. Abid Foodstuff Supply Services CO LLC

12. Arshmaan Foodstuff Trading LLC

13. Organicaa Foodstuff Trading LLC

14. Oral Star Foodstuff Trading LLC

15. EZY Goods Wholesalers LLC

16. Green Nature Foodstuff Trading LLC

17. Green Cell Foodstuff Trading LLC

18. Green Nature Foodstuff Trading LLC

19. Sohaz Foodstuff Trading LLC

20. Bab Al Shams Foodstuff Trading LLC

21. Green Grapes Foodstuff Trading LLC

22. Shahnoor Foodstuff Trading LLC

23. Sky Link Foodstuff Trading LLC

24. Syahm Goods Wholesalers Co. LLC

25. Bright Century Goods Wholesalers LLC

26. Shorooq Al Deira Foodstuff Trading LLC

27. Green House Foodstuff Trading LLC

28. New Marhaba Foodstuff Trading LLC

29. Agro Link Foodstuff Trading FZE

30. Blue Bay Foodstuff Trading LLC

31. Zafar Iqbal Fruits and Vegetables Trading LLC

32. Wadi Al Zain Foodstuff Trading LLC

33. Evergreen Foodstuff Trading LLC

34. Muhammad Asim Fish and Foodstuff Trading LLC

35. Green Tower Foodstuff Trading LLC

36. Makhmali Foodstuff Trading LLC

37. Najmat Al Maizan Foodstuff Trading LLC

38. ACP Foodstuff Trading LLC

39. Wahat Al Rawahil General Trading LLC

40. Salat Al Ahlam General Trading LLC

Ngọc Hà (nguồn: HH Hồ tiêu VN).