Hiện trạng và phương án sắp xếp các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên đại bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

22/02/2024 - 14:07 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 37 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đang hoạt động, trong đó có 02 cơ sở xếp loại A, 33 cơ sở xếp loại B và 01 cơ sở đạt tiêu chuẩn HACCP, 01 cơ sở đạt tiêu chuẩn ISO 22000. Hầu hết các cơ sở giết mổ được phép hoạt động đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm; tuy nhiên vẫn còn một số ít trường hợp để xảy ra tình trạng ứ đọng nước trên sàn trong quá trình giết mổ. Gia súc, gia cầm đưa vào giết mổ có nguồn gốc, có giấy chứng nhận kiểm dịch và được chủ cơ sở ghi chép vào sổ theo dõi giết mổ hàng ngày. Công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng giết mổ gia súc trái phép lén lút hoạt động dù đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, phát hiện và xử lý, đặc biệt tại địa bàn thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền

Về phương án sắp xếp các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg Ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính Phủ cụ thể như sau:

Thành phố Bà Rịa: 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Long Phước.

Thị xã Phú Mỹ: 07 khu: 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Hắc Dịch; 01 giết mổ gia súc tập trung tại Tân Hải; 01 giết mổ gia cầm tập trung tại Tân Hải; 01 giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Tân Phước; 01 giết mổ gia súc tập trung tại Mỹ Xuân; 01 giết mổ gia cầm tập trung tại Mỹ Xuân; 01 giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Châu Pha hoặc Tóc Tiên.

Huyện Xuyên Mộc: 07 khu: 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Phước Tân; 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Xuyên Mộc; 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Phước Thuận; 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Châu; 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hòa Bình; 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hòa Hiệp; 01 khu giết mổ trâu bò của Bộ Công an tại xã Tân Lâm (Công ty CP thực phẩm Anh Khải Ký).

 Huyện Long Điền: 03 khu: 01 giết mổ gia súc (heo) tập trung tại xã Phước Hưng; 01 giết mổ gia súc (trâu bò) tập trung tại xã Phước Hưng; 01 giết mổ gia cầm tập trung tại xã Phước Hưng.

 Huyện Đất Đỏ: 03 cơ sở giết mổ gồm: 01 cơ sở giết mổ gia súc (heo), 01 cơ sở giết mổ gia súc (trâu bò), 01 cơ sở giết mổ gia cầm tại khu Công nghiệp Đất Đỏ

 Huyện Châu Đức: 04 khu: 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Xuân Sơn hoặc Sơn Bình; 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Láng Lớn hoặc Bình Ba; 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Kim Long hoặc Xà Bang; 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Suối Nghệ hoặc Đá Bạc, Nghĩa Thành.

Huyện Côn Đảo: 01 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại cụm CN Bến Đầm.

           Hạnh Nguyễn- Chi cục Chăn nuôi và Thú y