Hạt tiêu Việt vững thị phần tại Hoa Kỳ

15/09/2023 - 16:17 | Giá cả, thông tin thị trường

Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ ổn định ở mức 79,1%.

            Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, 6 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt tiêu đạt xấp xỉ 33,66 nghìn tấn, trị giá 155,63 triệu USD, giảm 25,7% về lượng và giảm 30,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

          Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt mức 4.624 USD/tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu từ các thị trường Việt Nam, Ấn Độ, Bra-xin giảm…, nhưng tăng mạnh từ In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc.

          Về cơ cấu nguồn cung 6 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt tiêu chủ yếu từ các thị trường Việt Nam, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a…

          Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng đạt 26,62 nghìn tấn, trị giá 117,79 triệu USD, giảm 19% về lượng và giảm 26,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ ổn định ở mức 79,1% trong 6 tháng đầu năm 2023.

          Tương tự, Hoa Kỳ giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 16,6% về lượng và giảm 15,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,88 nghìn tấn, trị giá 14,42 triệu USD. Thị phần hạt tiêu của Ấn Độ trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 7,28% trong 6 tháng đầu năm 2022 lên 8,57% trong 6 tháng đầu năm 2023.

          Theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 16 nghìn tấn, trị giá 60 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 5,4% về trị giá so với tháng 7/2023, so với tháng 8/2022 giảm 13,4% về lượng và giảm 20,2% về trị giá. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt khoảng 184 nghìn tấn, trị giá 600 triệu USD, tăng 14,5% về lượng, nhưng giảm 15,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

          Dự báo xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam thời gian tới sẽ duy trì mức thấp. Nguồn cung nội địa không còn dồi dào, nhu cầu từ các thị trường Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc chưa thực sự khởi sắc.

          Tháng 8/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt mức 3.748 USD/tấn, tăng 0,5% so với tháng 7/2023, nhưng giảm 7,9% so với tháng 8/2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt mức 3.263 USD/tấn, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

                                      VTH st (Nguồn: Tạp chí Công thương)