Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ chính ngạch cho nông sản xuất khẩu

28/03/2022 - 11:45 | Giá cả, thông tin thị trường

Cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói là một trong những là giải pháp đang được ưu tiên nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ chính ngạch cho trái cây Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu đồng thời phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Mã số vùng trồng (PUC) là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát sinh vật gây hại; truy xuất nguồn gốc nông sản và là điều kiện cần thiết và bắt buộc đối với những thị trường xuất khẩu khó tính. Tại cửa khẩu, hải quan nước nhập khẩu sẽ kiểm tra nguồn gốc các lô hàng không nằm trong các vùng trồng đã được cấp mã số thì sẽ bị từ chối nhập khẩu.

Các tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Các vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện sẽ được cấp mã số và được giám sát, kiểm tra định kỳ theo qui định của cơ quan quản lý. Trường hợp không đáp ứng các yêu cầu sẽ bị loại khỏi danh sách các vùng trồng được phép xuất khẩu và thu hồi mã số đã cấp.

Các vùng trồng được cấp mã số phải đáp ứng các qui định về thiết lập vùng trồng: diện tích vùng trồng; sinh vật gây hại và biện pháp quản lý; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong vùng trồng; ghi chép thông tin về nhật ký canh tác; về điều kiện canh tác; yêu cầu khác theo hướng dẫn của nước nhập khẩu được ban hành theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng của Cục Bảo vệ thực vật.

Các cơ sở đóng gói được cấp mã số phải đáp ứng các qui định về: hồ sơ, nhân sự, quản lý và kiểm soát sinh vật gây hại, yêu cầu khác theo các yêu cầu cụ thể khác của nước nhập khẩu theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói do Cục Bảo vệ thực vật ban hành.

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi cục Trồng trọt và BVTV là đơn vị hỗ trợ cấp mã số vùng trồng theo các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế và nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói về Cục Bảo vệ thực vật (cơ quan chủ trì quản lý, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói) để làm cơ sở cấp mã số theo yêu cầu của nước nhập khẩu, đồng thời giám sát, quản lý các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu nông sản (rau, củ, trái cây…) liên hệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - số 155 đường 27/4, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa để được hướng dẫn. Số điện thoại 02543 825 268

SN