Giai đoạn 2021 - 2025: UBND tỉnh Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

09/12/2021 - 09:59 | Xúc tiến thương mại

Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4554/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2021 - 2025, với tổng kinh phí là 400.954.000 đồng. Phấn đấu đến năm 2025, ít nhất 20% các tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Hỗ trợ đưa 100% sản phẩm nông lâm thủy sản ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu được kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản thủy sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao thương hiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, từ đó, quản lý, giám sát việc ứng dụng và duy trì hệ thống góp phần công khai, minh bạch các thông tin nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp, hạn chế và từng bước đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng với các Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản căn cứ vào nội dung và kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt, hằng năm xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra. Trong đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là cơ quan đầu mối tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp triển khai, áp dụng thực hiện có hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để triển khai nhiệm vụ này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức về qui định trong công tác quản lý, thực hành về truy xuất nguồn gốc cho các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số mã vạch; Tư vấn, triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y