Giá cả một số mặt hàng thủy sản nuôi lồng bè giảm, kiến người nuôi gặp nhiều khó khăn

08/06/2021 - 10:59 | Giá cả, thông tin thị trường

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 70%/ tổng số cơ sở NTTS lồng bè bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, thủy sản nuôi thương phẩm đến kỳ thu hoạch nhưng không có thương lái thu mua, chủ yếu các cơ sở bán lẻ, cụ thể như sau:

           - Sản lượng cá nuôi lồng bè đến kỳ thu hoạch còn tồn: trên 200 tấn

          - Sản lượng hàu nuôi lồng bè đến kỳ thu hoạch còn tồn: trên 1.490 tấn

          - Sản lượng Tôm kẹt (tôm hùm tre) đến kỳ thu hoạch còn tồn: trên 12 tấn

          Trong đó:

1. Trên sông Chà Và, xã Long Sơn:

+ Cá lồng bè thương phẩm có khoảng trên 200 tấn, giá bán lẻ dao động từ 110.000đ/kg-200.000đ/kg (cá chim, cá bp, cá mú…), giá bán trước dịch covid-19 khoảng 130.000đ/kg - 250.000đ/kg.

+ Tôm kẹt có khoảng trên 12 tấn, giá bán lẻ dao động từ 700.000đ-900.000/kg, chủ yếu bán nội địa nên giá bị giảm (giá trước dịch Covid-19 khoảng 1.100.000đ-1.300.000đ/kg)

+ Hàu thương phẩm (hàu cửa sông, hàu thái bình dương) tồn khoảng 1.400 tấn, hiện hàu TBD bán giá dao động từ 13.000đ -15.000đ/kg, (giá trước dịch Covid-19 khoảng 20.000 -22.000đ/kg); hàu cửa sông 25.000-30.000 đ/kg (giá trước dịch Covid-19 khoảng 33.000-40.000đ/kg)

2. Trên sông Mỏ nhát, TX. Phú Mỹ:

+ Cá lồng bè thương phẩm tồn khoảng trên 10 tấn, giá bán lẻ dao động từ 105.000đ/kg-150.000đ/kg (cá chim, cá bp, cá mú…), giá bán trước dịch covid-19 khoảng 110.000đ/kg - 200.000đ/kg.

+ Hàu thương phẩm (hàu cửa sông, hàu thái bình dương) tồn khoảng trên 40 tấn, hiện bán giá hàu TBD giao động từ: 17.000đ -20.000đ/kg (giá trước dịch Covid-19 khoảng 20.000 -22.000đ/kg); hàu cửa sông 26.000-33.000 đ/kg (giá trước dịch Covid-19 khoảng 36.000-40.000đ/kg)

3. Trên sông Dinh, Phường 12, TP. Vũng Tàu:

+ Cá lồng bè thương phẩm có khoảng trên 10 tấn, giá bán lẻ dao động từ 110.000đ/kg-200.000đ/kg (cá chim, cá bp, cá mú…), giá bán trước dịch covid-19 khoảng 130.000đ/kg - 250.000đ/kg.

+ Hàu thương phẩm (hàu cửa sông, hàu thái bình dương) tồn khoảng trên 50 tấn, hiện bán giá dao động từ (hàu TBD: 13.000đ -15.000đ/kg, giá trước dịch Covid-19 khoảng 20.000 -22.000đ/kg); hàu cửa sông 25.000-30.000 đ/kg (giá trước dịch Covid-19 khoảng 33.000-40.000đ/kg).