GACC CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI NHÃN VÀ THANH LONG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

04/08/2023 - 08:14 | Giá cả, thông tin thị trường

Ngày 28/7/2023, Cục Bảo vệ thực vật ban hành văn bản số 1922/BVTV-HTQT về việc vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, theo nội dung văn bản có 04 (bốn) vùng trồng, gồm: (1) Vùng trồng nhãn Xuyên Mộc ấp Nhân Thuận; (2) Vùng trồng nhãn Xuyên Mộc ấp Nhân Trung; (3) Vùng trồng nhãn ấp Nhân Hòa xã Xuyên Mộc thuộc huyện Xuyên Mộc và (4) Hợp tác xã sản xuất DVNN Xuân Trường huyện Châu Đức đã đủ điều kiện xuất khẩu thị trường Trung Quốc và đã có mã số được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt (theo phụ lục đính kèm).

            Để việc xuất khẩu nhãn, thanh long sang Trung Quốc được thuận lợi, bền vững và không ảnh hưởng đến uy tín của nhãn, thanh long xuất khẩu từ Việt Nam, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có ý kiến như sau:

          1. Các vùng trồng nhãn, thanh long được cấp mã số luôn duy trì tình trạng tuân thủ đúng quy định của Trung Quốc và hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Đề nghị các vùng trồng chủ động kiểm soát sinh vật gây hại; giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, lữu trữ hồ sơ, ghi chép nhật ký sản xuất trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu,... Đồng thời phối hợp với địa phương, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện tốt việc đáp ứng quy định của nước nhập khẩu trước mỗi vụ thu hoạch hàng năm.

          2. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Xuyên Mộc, Châu Đức tiếp tục phối hợp với địa phương, các vùng trồng giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát sinh vật gây hại đáp ứng quy định của nước nhập khẩu trước mỗi vụ thu hoạch hàng năm.

STT

 

Tên vùng trồng

Tên vùng trồng (Tiếng Anh)

Địa chỉ vùng trồng

Địa chỉ (tiếng Anh)

Mã số do nước nhập khẩu cấp1

Mã số vùng trồng xuất khẩu

Loại hàng hóa

Người đại diện

Diện tích (ha)

Thị trường

1

Vùng trồng nhãn Xuyên Mộc ấp Nhân Thuận xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xuyen Moc longan growing area, Nhan, Xuyen Moc district, Ba Thuan hamlet, Xuyen Moc commune Ria - Vung Tau province

ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhan Thuan hamlet, Xuyen Moc discharge, Xuyen Moc district

VNBVOR-0024

RD.BVOR-0023

nhãn

Nguyễn Văn Nhiều 0397721822

11,6

Trung Quốc

2

Vùng trồng nhãn Xuyên Mộc ấp Nhân Trung xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Longan growing area, Trung Nhan Hamlet, Xuyen Moc Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria Province

ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhan Trung hamlet, Xuyen Moc commune, Xuyen Moc district, Ba RiaVung Tau province

VNBVOR-0025

RD.BVOR-0024

nhãn

Nguyễn Ngọ 0399783987

10,4

Trung Quốc

3

Vùng trồng nhãn ấp Nhân Hòa xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Longan growing area in Nhan Hoa hamlet, Xuyen Moc commune, Xuyen Moc district, Ba Ria - Vung Tau province

ấp Nhân Hòa xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhan Hoa hamlet, Xuyen Moc commune, Xuyen Moc district, Ba Ria - Vung Tau province

VNBVOR-0026

RD.BVOR-0025

nhãn

Bùi Văn Dũng 0382663310

25,8

Trung Quốc

4

Hợp tác xã sản xuất dịch vụ Nông nghiệp Xuân Trường

Xuan Truong Agricultural Service Production Cooperative

Ấp Xuân Trường, xã Sơn Bình huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Xuan Truong Hamlet, Son Binh Commune, Chau Duc District, Ba RiaVung Tau Province

VN-BVOR0023

RD.BVOR- (0026)

Thanh long

Nguyễn Tiến Lượng - 0979007448

13,1

Trung Quốc


CTV.
Ngân Phan