Đồng bộ dữ liệu thẻ ưu tiên"luồng xanh" với xét nghiệm y tế tài xế

18/08/2021 - 15:07 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Bộ GT-VT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN; các Cục quản lý chuyên ngành; Cục Y tế GTVT; Sở GTVT các tỉnh, thành phố tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch COVID-19.

Đáng chú ý, Bộ GT-VT yêu cầu sớm đồng bộ dữ liệu về thông tin khai báo y tế, kết quả xét nghiệm SARS CoV-2 với giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code. Bộ GT-VT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Y tế GT-VT sớm phối hợp với cơ quan của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan để đồng bộ dữ liệu về thông tin khai báo y tế, kết quả xét nghiệm SARS CoV-2 với giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code nhằm tạo thuận lợi cho việc nhận diện phương tiện và người trên phương tiện khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Cùng đó, Bộ GT-VT cũng yêu cầu Sở GT-VT các tỉnh, thành phố thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án phân luồng, tổ chức giao thông, vị trí các chốt kiểm soát dịch COVID-19, điều kiện được lưu thông qua chốt kiểm soát dịch COVID-19. Yêu cầu các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Nguyễn Bình