Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế

09/03/2021 - 13:58 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế

Trong bối cảnh dịch COVID-19, Tổng cục Thuế sẽ tăng cường hỗ trợ trực tuyến, giải đáp tất cả các vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến quyết toán thuế. Nhằm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2020, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal).

Tại các buổi hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế có thể đặt câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và được Tổng cục Thuế trả lời trực tiếp trên cổng thông tin điện tử ngành Thuế.

Theo đó, đối với các câu hỏi liên quan đến nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được ngành Thuế thực hiện từ 13h30 đến 17h thứ ba ngày 9/3/2021 và ngày 16/3/2021. Đối với nội dung về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, sẽ diễn ra từ 13h30 đến 17h thứ năm ngày 11/3/2021 và ngày 18/3/2021.

Nguyễn Bình