ĐOÀN CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THỊ TRẤN LONG HẢI.

11/03/2022 - 15:30 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Sáng ngày 09/03/2022, đoàn lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã có buổi làm việc tại thị trấn Long Hải. Cũng trong dịp này, đồng chí Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã đến thăm hỏi, động viên các hộ hội viên, nông dân tiêu biểu và khảo sát các mô hình phát triển nông nghiệp địa bàn thị trấn.

Qua khảo sát thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cũng đã trực tiếp hướng dẫn nông dân thị trấn trong việc đổi mới phương thức sản xuất có hiệu quả kinh tế; trong đó, cần quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Phát huy hơn nữa các lợi thế, tiềm năng sẵn có của thị trấn, quan tâm đầu tư phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch nhằm mang lại liệu quả kinh tế cao, qua đó nâng cao đời sống của hội viên, nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn.


Qua buổi làm việc và gặp gỡ giữa đoàn với cán bộ, hội viên, nông dân tại địa phương, thay mặt Ban chấp hành Hội cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn cũng đã phát biểu cảm ơn đoàn lãnh đạo Hội Nông dân Tỉnh đã có sự quan tâm, chỉ đạo các nội dung, phần việc hết sức thiết thực đối với cơ sở Hội và trong tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân trên địa bàn thị trấn. Qua đó, Hội cơ sở cũng đã trình bày những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn trong thời gian qua và trong tình hình hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị các cấp Hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ nông dân thị trấn phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới.

Phạm Tấn Kiệt

Hội Nông dân thị trấn Long Hải