Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn công tác tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

03/08/2021 - 08:13 | Xúc tiến thương mại

Căn cứ văn bản số 8616/UBND-VP của UBND tỉnh ngày 18/7/2021 về hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT- TTg của Thủ tướng; Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại công văn số 5223/TCĐBVN-VT ngày 25/7/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode,

Sở Giao thông vận tải triển khai một số nội dung như sau:

Các đối tượng được đăng ký Giấy nhận diện phương tiện trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe công ten nơ và các loại xe chuyên dụng vận chuyển các loại hàng hóa sau:

Hàng hóa thiết yếu theo hướng dẫn tại văn bản số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021 của Bộ Công Thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Hàng hóa thiết yếu khác theo hướng dẫn của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản 1728/SCT-QLTM ngày 20/7/2021.

Hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8616/UBND- VP ngày 18/7/2021.

Các văn bản trên đã được cập nhật tại website sogtvt.baria- vungtau.gov.vn.

Xe đưa đón công nhân, chuyên gia không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8616/UBND-VP ngày 18/7/2021.

Trình tự thực hiện:

Đối với đối tượng vận chuyển hàng hóa (tại khoản 1 mục I)

Các đơn vị vận tải thực hiện có nhu cầu cấp Giấy nhận diện phương tiện thực hiện đăng ký, khai báo các thông tin theo hướng dẫn và gửi đề nghị trên phần mềm: http://luongxanh.drvn.gov.vn.

Cơ quan tiếp nhận: là Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố nơi đến (nơi trả hàng). Kết quả giải quyết sẽ được gửi tự động từ hệ thống về địa chỉ Email của doanh nghiệp, đơn vị đã sử dụng để đăng nhập và gửi về tài khoản đăng nhập trên hệ thống của đơn vị. (văn bản số 5223/TCĐBVN-VT ngày 25/7/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam)

Thủ tục tiếp nhận: Đơn vị vận tải khi nộp hồ sơ trực tuyến, phải đính  kèm các hồ sơ sau:

+ Hình chụp Giấy xét nghiệm âm tính của lái xe, người đi theo xe  còn  hiệu lực (quy định văn bản 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021của Bộ Y tế)

+ Giấy vận tải (nếu vận chuyển hàng hóa), Lệnh điều xe (nếu vận chuyển công nhân, chuyên gia) theo đúng quy định tại Nghị định 10/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và nội dung văn bản số 8616/UBND-VP của UBND tỉnh ngày 18/7/2021 về hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng;

Sau khi nhận kết quả đơn vị vận tải thực hiện in Giấy nhận diện phương tiện kèm theo mã QR lên giấy (khổ A5) để dán lên kính phía trước và in lên  giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh. Lưu ý: thực hiện quét mã QR để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi dán lên xe.

Trước khi vận chuyển, chủ phương tiện, người lái xe, người đi theo xe ngoài thực hiện pháp luật về giao thông vận tải còn phải phải thực hiện một số nội dung sau:

+ Yêu cầu lái xe, người theo xe, phải khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất trình được mã QR kết quả khai báo y tế (trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị phù hợp hoặc bản giấy) khi có yêu cầu kiểm tra.

+ Chỉ cho phép người lái xe, người đi theo xe thực hiện nhiệm vụ khi đã có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-cov-2 được thực hiện trong vòng 03 ngày (72 giờ) kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

Đối với đối tượng vận chuyển công nhân, chuyên gia (tại khoản 2 mục I)

Trước khi vận chuyển chuyên gia, công nhân, đơn vị vận tải, đơn vị sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch covd-19.

Thành phần tài liệu:

Các đơn vị vận tải thực hiện việc số hóa Công văn đề nghị (Phụ lục 1 có định dạng file pdf) kèm danh sách các thông số của phương tiện (Phụ lục 2 có định dạng file excel) và gửi về UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Sau đó các UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, tổng hợp và gửi đến hộp thư điện tử (lehuuquocnhan.vn@gmail.com) hoặc qua tài khoản Zalo (0972257272) để được xem xét giải quyết.

 Lưu ý:

Lộ trình di chuyển phải đảm bảo thực hiện “1 cung đường, 2 địa điểm”.

Các nội dung tại Phụ lục 2 phải bảo đảm thông tin chính xác, các đơn vị đề nghị phải chịu trách nhiệm đối với nội dung đã kê khai.

Đơn vị vận tải có điểm xuất phát hoặc điểm kết thúc quá trình vận chuyển trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì gửi Công văn đề nghị đến UBND các huyện, thị xã, thành phố đó hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp (nếu có điểm xuất phát hoặc điểm kết thúc tại các khu công nghiệp).

Kết quả giải quyết: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tổng hợp đề nghị từ các UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, kiểm tra và tiến hành giải quyết cho đơn vị.

Trả kết quả: Bao gồm Thông báo tổ chức giao thông của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được số hóa và Giấy nhận diện (có mã tra cứu QR) tương ứng với mỗi phương tiện.

Kết quả giải quyết sẽ gửi thông qua hộp thư điện tử, qua trục gửi nhận văn bản số hóa hoặc qua tài khoản Zalo (Lưu ý: UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp phải cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử và tài khoản Zalo để tiếp nhận thông báo và phiếu nhận diện).

Sau khi nhận kết quả, các đơn vị vận tải thực hiện in Thẻ nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode lên giấy (khổ A5) để dán lên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh. Lưu ý: thực hiện quét mã QRCode để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi dán lên xe).

 Kim Khánh


Phụ lục 1: Mẫu Công văn đề nghị của doanh nghiệp.

 

(Tên đơn vị đề nghị)

………………………….

-------

V/v đề nghị xem xét tổ chức giao thông tạm thời cho phương tiện chở công nhân, chuyển gia trên địa bàn

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………., ngày .... tháng .... năm …….

 

Kính gửi: (1) …………………………….

 

1. Tên tổ chức/cá nhân: ...........................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Số điện thoại: …………………………………………………… Fax: …....... .....

2.   Thông tin liên hệ:

Cán bộ đầu mối: (2)……………………Địa chỉ Zalo hoặc mail: ………………..

3.   Mục đích lưu thông: Được ưu tiên lưu thông khi qua các khu vực kiểm soát phòng chống dịch covid 19

4.   Mã số Doanh nghiệp:

 

Tên Doanh nghiệp

Mã số Doanh nghiệp

Đơn vị đề nghị:

 

…………

Đơn vị khác có liên quan (cho thuê xe, ...):

1.

…………

2.

…………

3.

…………

5.   Danh sách thông tin phương tiện: (đính kèm Phụ lục 2)

6.   Thời hạn đề nghị: Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

7.   Thời gian đề nghị: 24/24 giờ

8.   (Tổ chức) cam kết tuân thủ các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan và cam đoan nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Thủ trưởng đơn vị đề nghị Ký tên

 

(đóng dấu nếu có)

 

Ghi chú: (1) Tên đơn vị đầu mối. Ví dụ: UBND thành phố Vũng Tàu.

(2) Cán bộ đầu mối và địa chỉ Zalo sẽ được đơn vị đầu mối điền vào sau


PHỤ LỤC 2: BIỂU MẪU CẬP NHẬT THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN

 

Số TT

 

Biển số đăng

(1)

Chủ phương tiện đăng ký xe

(2)

Loại phương tiện

(3)

Nhãn hiệu phương tiện

(4)

 

Số ghế (5)

 

Hạn đăng kiểm (6)

 

Lộ trình lưu thông (7)

1

Ví dụ:

 

 

2

 

72B-123.45

 

Công ty…..

 

Ô tô chở khách

 

ISUZU

 

1000

 

01/01/2022

-  Lộ trình (VD): Điểm xuất phát (TP. Vũng Tàu) - đường 30/4 - 2/9 - Võ Nguyên Giáp – QL.51 - … - Điểm kết thúc.

-  CMND/CCCD của tài xế……..; SĐT:………

3

4

Ghi chú:

(1)  Biển số đăng ký: Ghi thông tin dựa vào mục Biển số đăng ký trên Chứng nhận đăng ký xe.

(2)  Tên đăng ký xe: Ghi thông tin dựa vào mục Tên Chủ xe trên Chứng nhận đăng ký xe.

(3)  Loại phương tiện: Ghi thông tin dựa vào mục Loại xe trên Chứng nhận đăng ký xe.

(4)  Nhãn hiệu: Ghi thông tin dựa vào mục Nhãn hiệu trên Chứng nhận đăng ký xe.

(5)  Số ghế: Ghi thông tin dựa trên Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

(6)   Hạn đăng kiểm: Ghi thông tin dựa vào mục Có hiệu lực đến hết ngày trên Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

(7)  Lộ trình lưu thông: Ghi rõ hướng di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc trên từng tuyến đường cụ thể; đảm bảo yêu cầu “01 cung đường, 02 địa điểm”

Nhập đầy đủ số CMND/CCCD và Số điện thoại của Lái xe.

 Lưu ý: danh sách này được tạo trên file Excel và gửi đính kèm file theo Công văn để phục vụ cấp Giấy nhận diện. Đề nghị đơn vị cập nhật chính xác các nội dung trên. Trường hợp không chính xác sẽ không được cấp Giấy nhận diện