Đến năm 2025: 75% sản phẩm thịt heo, gà và trứng vịt được sản xuất theo chuỗi liên kết và đảm bảo an toàn thực phẩm.

02/08/2022 - 13:58 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Hiện tổng đàn vật nuôi của tỉnh khoảng 7, 7 triệu con, trong đó heo và gia cầm là 2 loài vật nuôi chủ lực của tỉnh, chiếm 89,8% tổng đàn. Quy mô đàn vật nuôi sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp và chưa phát huy hết vai trò, tiềm năng của từng địa phương trong tỉnh. Việc hình thành và phát triển các chuỗi liên kết trong chăn nuôi bao gồm cung ứng con giống, vật tư, chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và cung cứng sản phẩm ra thị trường sẽ góp phần gia tăng giá trị cho các sản phẩm của ngành và cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Đó là một trong những mục tiêu chính mà Dự án chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện của dự án gần 125 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ triển khai thực hiện chỉ chiếm 9,09 % và vốn đối ứng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại tham gia chiếm 90,91 % tổng kinh phí dự án.

Theo Quyết định phê duyệt đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, các địa phương và các chủ thể tham gia thực hiện đề án này.

5 nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra đó là tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động các chủ thể (doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, các cơ sở giết mổ…) có thể tham gia chuỗi liên kết. Tổ chức thiết kế 3 bộ sổ ghi chép và in ấn 300 quy trình chăn nuôi heo, gà, vịt cấp phát cho các cơ sở chăn nuôi trong giai đoạn 2022 - 2025. Tiến hành xây dựng hỗ trợ 3 mô hình liên kết điểm, gồm chuỗi liên kết chăn nuôi heo tại huyện Xuyên Mộc với quy mô 38 nghìn con, chuỗi liên kết chăn nuôi gia cầm tại huyện Xuyên Mộc với quy mô 500 nghìn con gia cầm thịt và chuỗi liên kết trứng gia cầm tại Xuyên Mộc - Long Điền - Vũng Tàu với quy mô 200 nghìn con gia cầm trứng. Từ 3 chuỗi liên kết điểm này sẽ tiến hành hỗ trợ xây dựng và hình thành thêm 16 chuỗi để đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh hình thành và đi vào hoạt động 19 chuỗi liên kết (8 chuỗi liên kết trong chăn nuôi heo, 8 chuỗi liên kết trong chăn nuôi gia cầm thịt và 3 chuỗi liên kết trong chăn nuôi gia cầm trứng), đồng thời hỗ trợ hình thành 1 cửa hàng/địa phương cấp huyện để cung cấp các sản phẩm chăn nuôi được sản xuất từ các chuỗi này. Ngoài ra, còn tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng, tổ chức hoạt động theo chuỗi liên kết tại các địa phương trên cả nước.

Từ 5 nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện bao gồm: nhóm giải pháp về tuyên truyền vận động đối với cả người sản xuất và người tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi; nhóm giải pháp về thực hiện quy hoạch; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về kỹ thuật; nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất và nâng cấp chuỗi liên kết.

Thiết nghĩ, đề án sau khi được ban hành sẽ giúp gia tăng giá trị cạnh tranh cho các sản phẩm của ngành chăn nuôi, đặc biệt trên các đối tượng vật nuôi chủ lực của tỉnh, phát huy tối đa tiềm lực của các địa phương, hướng tới đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm an toàn, có chất lượng và nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi./.


Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu