ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI SỐ.

19/08/2021 - 08:32 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Công văn số 1547/BTTTT-THH ngày 14/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Công văn số 805/THH-CPĐT ngày 02/6/2021 của Cục Tin học hóa về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Theo đó, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) nhằm giúp các doanh nghiệp SMEs tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số của tỉnh và trong từng ngành, lĩnh vực; giúp giải quyết một trong các khó khăn lớn của các doanh nghiệp SMEs là không có thông tin về các nền tảng số phù hợp để thực hiện chuyển đổi số bằng cách giới thiệu để các doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số xuất sắc do Chương trình lựa chọn; đồng thời sẽ được hưởng các ưu đãi về tài chính, miễn phí các khóa đào tạo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nền tảng.

Các nền tảng số để chuyển đổi số được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Chương trình theo địa chỉ: http://smedx.mic.gov.vn hoặc http://smedx.vn. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: https://smedx.vn/huong-dan-su-dung.

Xem nội dung chi tiết: 

Quyết định số 377/QĐ-BTTTT

Công văn số 1547/BTTTT-THH

 Kim Khánh