Danh sách cảng cá được chỉ định để xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

22/11/2019 - 14:19 | An toàn thực phẩm

Tính đến tháng 11/2019, đã có 60 cảng cá tại 24 tỉnh/thành phố được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác, gồm 25 cảng loại I và 35 cảng loại II. Trong đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 10 cảng (01 cảng loại I, 09 cảng loại II). Căn cứ Quyết định 886/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/3/2019; Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/3/2019; Quyết định 1276/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/4/2019; Quyết định 3621/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh sách các cảng cá được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; Quyết định 3852/QĐ-BNN-TCTS ngày 08/10/2019 về việc đưa ra khỏi danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 10 cảng cá, cụ thể như sau:

 

TT

Tên cảng cá

Loại cảng

Địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

1

Cảng cá Lộc An

II

Ấp An Hải,  xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543 685064

02543 685 065

Quyết định 886/QĐ-BNN-TCTS

2

Cảng cá Cát Lở

I

1007/34 đường 30/4, Phường 11, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543 848655

3

Cảng cá Phước Hiệp

II

Ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh,  huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

02543 841 277

4

Cảng cá Tân Phước

II

E2 Ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh,  huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5

Cảng cá Bến Đá

II

119 đường Bạch Đằng, Phường  5, Thành phố Vũng Tàu,  tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu

02543 550051

6

Cảng cá Incomap

II

335C Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu,  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543 812 198

7

Cảng cá Lò Than+ Cơ khí tàu thuyền

II

355 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu,  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543 821 117

8

Cảng cá Xí nghiệp dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái

II

Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543 583840

02543 661 888

Quyết định 3621/QĐ-BNN-TCTS

9

Cảng cá Bến Đầm

II

Đường quy hoạch Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543 830018

10

Cảng Cá Phường Thắng Nhì

II

413/6 Trần Phú, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu,  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543 551818

0903923099

                                                                                                                                   

Kim Khánh