ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2022

08/03/2021 - 08:54 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Cục Công nghiệp có công văn số 33/CN-CNHT về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022, thông báo các đơn vị có nhu cầu đăng ký thực hiện đề án.

              Mục tiêu chính của Chương trình là hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực điện tử, ôtô, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày và công nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ, công tác truyền thông, phổ biến, cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm và hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

 Hồ sơ đăng ký thực hiện đề án (Theo phụ lục hướng dẫn) đề nghị Quý đơn vị gửi về Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương (tầng 4, số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộitrước ngày 31 tháng 3 năm 2021 để tổng hợp và xem xét thẩm định.

Nguyễn Bình