Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch cho đội ngũ nhân viên giao hàng

03/08/2021 - 07:44 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm hỗ trợ lực lượng giao hàng tận nhà (Shipper) hoạt động, đảm bảo việc cung ứng, giao nhận hàng hóa thiết yếu qua sàn thương mại điện tử được thông suốt phục vụ tốt cuộc sống người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh quy định:

Shipper được phép hoạt động, giao, nhận hàng hoá thiết yếu theo quy định trên địa bàn tỉnh, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2 trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu);

- Được trang bị đồng phục (nếu làm việc cho doanh nghiệp), cài đặt app hoạt động và có đơn giao nhận hàng thể hiện rõ địa chỉ giao nhận hàng (1 tuyến đường, 2 địa chỉ);

- Có giấy xác nhận, cam kết của doanh nghiệp và cá nhân shipper về tuân thủ 5k và các quy định về phòng chống dịch;

- Có Sổ nhật ký giao hàng;

- Thực hiện nghiêm 5k và các quy định về phòng chống dịch khi giao nhận hàng hoá trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ và các đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa đã có sẵn lực lượng shipper chuyên nghiệp

- Tập huấn cho đội ngũ shipper về công tác phòng chống dịch;

- Quán triệt đến đội ngũ shipper của đơn vị phải tuyệt đối tuân thủ 5k và các quy định về phòng, chống dịch trong quá trình vận chuyển, giao – nhận hàng hóa;

- Trang bị đồng phục cho shipper khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, kính bảo hộ; phun, xịt khử khuẩn cho phương tiện vận chuyển trước và sau khi giao hàng.

- Cập nhật lịch trình di chuyển của shipper trên ứng dụng di động để phục vụ truy xuất khi cần thiết.

- Bố trí shipper giao hàng trong phạm vi một địa bàn nhất định.

- Đề nghị shipper ký cam kết chỉ di chuyển theo lộ trình từ kho hàng đến nơi nhận hàng, không dừng đỗ bất cứ địa điểm nào khác trong quá trình di chuyển.

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các shipper định kỳ 03 ngày một lần để đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ (chi phí xét nghiệm do nhà nước chi trả).

- Người đứng đầu cơ sở, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hay vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trong quá trình vận chuyển hàng hóa dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Đối với các địa phương không có sẵn lực lượng shipper chuyên nghiệp, đề nghị chỉ đạo thành lập đội shipper của địa phương (số lượng không vượt quá 50 người) để hỗ trợ giao nhận hàng hoá thiết yếu, đảm bảo các điều kiện:

+ Trong quá trình vận chuyển, giao – nhận hàng hóa, đội ngũ shipper của địa phương phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch; ghi chép lại nhật ký hành trình, bao gồm các thông tin về thời gian, lộ trình di chuyển, nơi đi, nơi đến, chữ ký xác nhận của cơ sở, đơn vị cung cấp hàng hóa và của người nhận hàng.

+ Tập huấn cho đội ngũ shipper về công tác phòng chống dịch.

+ Phân công, bố trí shipper giao hàng trong phạm vi một địa bàn nhất định.

+ Đề nghị shipper ký cam kết chỉ di chuyển theo lộ trình từ kho hàng đến nơi nhận hàng, không dừng đỗ bất cứ địa điểm nào khác trong quá trình di chuyển.

- Thông tin rộng rãi danh sách shipper cho lực lượng công an và lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra và chốt kiểm soát (nếu có).

- Chỉ đạo cơ quan y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho đội ngũ shipper của địa phương và shipper của đơn vị vận chuyển đóng trên địa bàn, định kỳ 03 ngày một lần, thời gian lấy mẫu bắt đầu từ trước 16h00 ngày 20/7/2021, sau 03 ngày sẽ tổ chức lấy mẫu vào trước 8h00 sáng, mẫu test là mẫu gộp 10 người (PCR). Chi phí xét nghiệm sẽ được chi trả bằng ngân sách nhà nước.

Kim Khánh