Công tác xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

26/08/2021 - 07:47 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB) động vật là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, bảo môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp thực phẩm an toàn, đặc biệt là tạo ra những sản phẩm động vật sạch bệnh cung cấp cho người tiêu dùng và tiến tới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

               Kết quả thực hiện xây dựng vùng, cơ sở ATDB động vật trên cạn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những kết quả đang khích lệ:

          + Trong 04 năm (2017 – 2020) triển khai thực hiện Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tổng hợp, đồng bộ nhiều nội dung phục vụ công tác xây dựng vùng, cơ sở ATDB như: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án; thực hiện điều tra chăn nuôi; tiêm phòng - kiểm dịch - kiểm soát giết mổ- kiểm tra vệ sinh thú y - xử lý động vật mắc bệnh truyền nhiễm; giám sát dịch bệnh; vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường; quản lý các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, điểm buôn bán gia súc, gia cầm (GSGC) và sản phẩm GSGC, quản lý hành nghề thú y tư nhân; nâng cao năng lực ngành Thú y…

+ Thực hiện Dự án đã góp phần bảo vệ ATDB cho đàn GSGC trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản đã bảo vệ ATDB cho đàn GSGC đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Dại, Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, Dịch tả heo, Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn. Ngoài ra, thực hiện Dự án đã góp phần nâng cao trình độ quản lý và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thú y, lực lượng thú y viên xã phườngcán bộ phụ trách nông nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh; nâng cao trình độ nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa để chủ động thực hiện phòng chống dịch; góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Kết quả xây dựng vùng ATDB động vật: Vùng ATDB đối với bệnh Dại tại huyện Côn Đảo được Cục Thú y công nhận từ năm  2018 và hiện nay đang được duy trì; Vùng ATDB đối với bệnh Dại tại thành phố Vũng Tàu đã được Cục Thú y công nhận năm 2019 (trước thời hạn 01 năm so với kế hoạch ban đầu); Cục Thú y đã công nhận 02 vùng ATDB đối với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) và Dịch tả heo cổ điển tại huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền; công nhận 02 vùng ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm tại huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ.

(Do ảnh hưởng của dịch Covid nên Cục Thú y chưa thể tiến hành thẩm định công nhận vùng ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên địa bàn huyện Côn Đảo theo kế hoạch đề ra).

+ Kết quả xây dựng cơ sở ATDB động vật: Đã thực hiện duy trì 100% các cơ sở ATDB tại các trang trại chăn nuôi GSGC;  Đã công nhận 75 trang trại heo (đạt 90% số trang trại có điều kiện xây dựng ATDB) và 64 trang trại gà (đạt 92% số trang trại có điều kiện xây dựng ATDB); 07 trang trại vịt, 01 trang trại bò, 01 trang trại cút được công nhận cơ sở ATDB; Đã công nhận cơ sở ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn, LMLM, Dịch tả heo cổ điển và Dại tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc); Đã công nhận cơ sở ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm gia cầm tại xã Tam Phước  (huyện Long Điền); Đã công nhận cơ sở ATDB đối với bệnh Cúm và Niu-cát-xơn tại 6 xã, thị trấn của huyện Xuyên Mộc (xã Bông Trang,   Xuyên Mộc, Hòa Hội, Phước Tân, Phước Thuận và TT. Phước Bửu).

Như vậy, về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu xây dựng các cơ sở, vùng ATDB động vật theo yêu cầu của Dự án.

- Ngoài hoàn thành mục tiêu Dự án đề ra, do diễn biến tình hình dịch bệnh và thị trường tiêu thụ, Dự án còn đạt được một số kết quả hữu ích khác, cụ thể như sau:

+ Đã xây dựng và được công nhận 04 trang trại chăn nuôi heo là cơ sở ATDB đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi, đây là một bước đột phá trong công tác phòng chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án.

+ Đã xây dựng được 03 trang trại chăn nuôi gà được công nhận là cơ sở ATDB động vật đối với bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn theo tiêu chuẩn Châu Âu và đã được Cục Thú y công nhận đủ điều kiện, hiện đang tham gia vào chuỗi liên kết xuất khẩu sản phẩm sang Châu Âu, Nhật Bản.

+ Góp phần ổn định phát triển sản xuất chăn nuôi (tăng trưởng trong chăn nuôi của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt 4,46%/năm, hoàn thành vượt mực chỉ tiêu nhiệm vụ được UBND tỉnh giao).

                                                                                                      Trần Đức Quân