Công nhận vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng và Dịch tả heo cổ điển tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

09/04/2024 - 15:50 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 02/4/2024, Cục Thú y đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-TY-DT về việc công nhận huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng và Dịch tả heo cổ điển. Quyết định có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Huyện Xuyên Mộc nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng diện tích 639,24 km2, chiếm 32% diện tích toàn tỉnh; là cửa ngõ phía Đông của tỉnh với dân số khoảng 142.000 người, huyện gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Đến nay, toàn huyện có 3.024 hộ chăn nuôi trâu, bò (tổng đàn 12.060 con) tăng 142,5% so với năm 2010; 823 hộ chăn nuôi heo (tổng đàn 144.500 con) tăng 147,4% so với năm 2010; 3.511 hộ chăn nuôi dê, cừu (tổng đàn 36.070 con); 104 hộ chăn nuôi thủy cầm (tổng đàn 96.000 con); 22.337 hộ chăn nuôi gà (tổng đàn 196.950 con). Trên địa bàn huyện còn có 60 trang trại chăn nuôi (29 trang trại heo với tổng đàn là 115.000 con, 01 trang trại nuôi bò với tổng đàn 3.000 con và có 30 trại chăn nuôi gia cầm với tổng đàn là 667.000 con). Trong đó có 46/60 trang trại áp dụng công nghệ cao như: Chuồng lạnh; hệ thống máng ăn, máng uống tự động (26 trại heo và 20 trại gia cầm).


Ảnh: Chi cục Thú y vùng VI kiểm tra, đánh giá vùng an toàn dịch bệnh tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuNgay từ năm 2015, chính quyền và nhân dân huyện Xuyên Mộc đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Đến nay trên địa bàn huyện có 7/13 đơn vị cấp xã được chứng nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối bệnh Cúm gia cầm và Niu - cát - xơn. Ngoài ra còn có các cơ sở chăn nuôi heo, bò, gà, vịt được chứng nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh. Đây không những là một trong những chủ trương đúng đắn để bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi mà từ đó góp phần nâng cao kiến thức phòng, chống dịch bệnh cho người dân, kiểm soát tốt dịch bệnh và tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

Hiện nay, ngành chăn nuôi của huyện đang phát triển theo hướng công nghiệp và tập trung có kiểm soát; áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, an toàn sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; số lượng, chất lượng đàn vật nuôi ngày càng nâng lên; tổng đàn heo nuôi trong cơ sở, trang trại là 75%; tổng đàn gia cầm nuôi trong cơ sở, trang trại là 51,5%. Trong chăn nuôi, nhiều trang trại chăn nuôi có quy trình chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, chăn nuôi khép kín, VAC và mô hình chăn nuôi bò thịt gắn với đồng cỏ phát triển mạnh. Việc được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng và Dịch tả heo cổ điển sẽ là cơ hội để huyện Xuyên Mộc chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh động vật đáp ứng các quy định về thú y, chăn nuôi và đặc biệt là có cơ hội được hỗ trợ tham gia các chương trình giám sát dịch bệnh động vật của Nhà nước đối với các bệnh chưa được công nhận an toàn; được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ./.


Thịnh Đức Minh - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu