Công nhận làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10/08/2022 - 14:43 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 08/8/2022 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đây là làng nghề truyền thống đầu tiên trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

Theo đó làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền được hưởng các chính sách hỗ trợ về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và các chính sách có liên quan;

Làng nghề truyền thống An Ngãi có hơn 50 năm hình thành và phát triển, với 128 hộ tham gia làm nghề bánh tráng (chiếm 58,72% tổng số hoạt động ngành nghề nông thôn toàn xã), phân bố rải rác trên địa bàn 5 ấp gồm An Hòa, An Bình, An Phước, An Lộc và An Thạnh; Năm 2013, nghề làm bánh tráng xã An Ngãi đã được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống theo Quyết định 1215/QĐ-UBND. Từ năm 2013 tới nay, nghề làm bánh tráng của xã An Ngãi đã từng bước nâng cao chất lượng và ổn định thị trường, đa dạng các sản phẩm như bánh tráng nem cỡ nhỏ, cỡ lớn, bánh tráng ớt… Thu nhập bình quân mỗi hộ từ 9-12 triệu đồng/tháng.

Theo Quyết định, UBDN tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Long Điền: Tổ chức Lễ công bố sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận là Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi; Xây dựng kế hoạch hàng năm và giai đoạn cụ thể theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và các quy định có liên quan; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn) để tổng hợp, tham mưu trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Chỉ đạo các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch và các phòng chuyên môn liên quan của huyện chủ động tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn nói chung, làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi nói riêng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến nông, khuyến công,… nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống bền vững, phù hợp với định hướng phát triển và điều kiện thực tế của địa phương gắn với phát triển du lịch và Chương trình OCOP; Quản lý Bằng công nhận Làng nghề truyền thống và tình hình thực hiện các tiêu chí công nhận Làng nghề truyền thống theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, thu hồi Bằng công nhận làng nghề truyền thống nếu không đạt các tiêu chí theo quy định.

Kim Khánh