Cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

07/03/2023 - 08:21 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Nhằm giảm lao động chân tay, lao động độc hại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chủ lực, thúc đẩy phát triển sản xuất; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngày 01/11/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3389/QĐ-UBND phê duyệt dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch.

Theo  đó, trong  lĩnh vực thủy sản phấn đấu tàu cá đóng mới bằng các vật liệu mới thay thế vật liệu gỗ như: thép, composite và một số vật liệu ứng dụng cơ giới hóa trên tàu cá khai thác xa bờ; trang bị hầm bảo quản lạnh hợp lý theo điều kiện quản lý sản phẩm của từng tàu. 50% tàu hiện có và 100% tàu đóng mới lắp đặt thiết bị cơ giới hóa hoạt động khai thác thủy sản của từng loại nghề chủ lực như: quy trình thả, thu lưới (dây), thu cá, bảo quản sản phẩm, tời thu lưới, hệ thống chuyển động bằng thủy lực... Dự án hướng tới sản lượng thủy sản khai thác được thu mua bằng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, với đầy đủ các trang thiết bị bảo quản như: sản xuất đá vảy bằng nước biển, công nghệ đá sệt, công nghệ đá nano UFB, hầm bảo quản bằng PU, hệ thống cấp đông (nhiệt độ từ -40 -700C); giảm tổn thất sau thu hoạch dưới 15%.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, phấn đấu 90-95% diện tích gieo trồng được làm đất bằng máy. Trong đó, rau thực phẩm, lúa 100%; hồ tiêu, cà phê (vườn hỗn hợp) 75% và cây ăn quả 80-85%; 75-80% diện tích gieo trồng (cây trồng cạn, cần tưới) được tưới nước bằng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; 100% diện tích gieo trồng được phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy. 45-50% sản lượng sản phẩm được sơ chế, bảo quản sau thu thu hoạch.

Lĩnh vực chăn nuôi, phấn đấu 70-90% chuồng trại của các trang trại và DN chăn nuôi được xây dựng theo công nghệ chuồng kín (chuồng lạnh). 30% số trang trại, DN chăn nuôi chủ động phối trộn thức ăn chăn nuôi bằng máy và 80% quy mô đàn vật nuôi được cho ăn, uống tự động và bán tự động; 100% trang trại và DN chăn nuôi heo có hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi, 50% số trang trại và DN chăn nuôi gà sử dụng máy ép phân.

Để đạt mục tiêu trên, cần định hướng nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới, cụ thể:

-Lĩnh vực thủy sản: Tiếp tục đầu tư máy móc để cơ giới hóa trong khâu chuẩn bị; bao gồm máy xay nước đá, có guồng tự động đưa đá xay xuống hầm tàu. Đầu tư hệ thống tời thu lưới vây, sử dụng hệ thống ánh sáng ngầm, ánh sáng màu và công nghệ đèn led trong việc dẫn dụ đàn cá. Đầu tư xây dựng mô hình nâng cấp hầm bảo quản trên tàu khai thác hải sản. Cùng với đó, quy hoạch khu công nghiệp chế biến tập trung; kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy sản theo hướng chế biến thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

- Lĩnh vực trồng trọt: Tiếp tục đầu tư cơ giới hóa các khâu xây dựng đồng ruộng, khâu vận chuyển (vật tư, sản phẩm); cải tiến hệ thống máy nông nghiệp để nâng hiệu quả cơ giới hóa trong khâu làm đất. Đầu tư một số mô hình điểm để trình diễn, tập huấn và chuyển giao ra diện rộng mô hình tưới nước theo công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguồn tài nguyên và nâng cao chất lượng sản phẩm trong khâu tưới nước. Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng máy phun thuốc bảo vệ thực vật có điều khiển từ xa để nhân ra diện rộng đối với tất cả các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh; nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại trong khâu phun thuốc bảo vệ thực vật. Với khâu thu hoạch, tiếp tục cơ giới hóa ở mức độ cao với các loại cây lúa, bắp…còn đối với các loại cây trồng lâu năm (như hồ tiêu và cây ăn quả) thì vẫn thu hoạch theo phương pháp thủ công. Còn khâu sơ chế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch thì tăng cường liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ các loại sản phẩm đã có các doanh nghiệp thu mua trực tiếp là bắp, khoai mì, cao su và hạt điều…Tiếp tục đầu tư hệ thống nhà mát để sơ chế và bảo quản rau, quả thực phẩm.

- Lĩnh vực chăn nuôi: Đầu tư xây dựng chuồng trại, cho ăn uống tự động, dọn dẹp chuồng trại, xử lý môi trường, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo công nghệ an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái như những mô hình mẫu để nhân rộng toàn tỉnh, thực hiện quy trình giết mổ gia súc, gia cầm hiện đại, nhằm cung ứng thịt sạch, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và hướng tới xuất khẩu.

Lài Nguyễn-Chi cục Phát triển nông thôn