Chương trình xét chọn “doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín” năm 2021

10/06/2022 - 10:12 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

1. Tên chương trình: Chương trình xét chọn “doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín” năm 2021.

2. Về tiêu chí xét chọn:

a) Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn;

b) Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu;

c) Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước;

d) Kim ngạch xuất khẩu trong năm 2021 tối thiểu (theo văn bản số 2840/BCT-XNK ngày 26/5/2022 của Bộ Công Thương) đối với từng nhóm hàng/mặt hàng

3. Về hồ sơ đề nghị xét chọn: Doanh nghiệp gửi 2 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương (xét chọn hồ sơ của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ), Hiệp hội ngành hàng (xét chọn hồ sơ của các doanh nghiệp hội viên) hoặc Sở Công Thương (xét chọn hồ sơ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn). Trường hợp doanh nghiệp trực thuộc nhiều cơ quan, tổ chức xét chọn thì chỉ gửi hồ sơ về một trong các cơ quan, tổ chức xét chọn theo quy định.

Bộ hồ sơ đăng ký xét chọn bao gồm:

a) Đơn đăng ký Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm): 1 bản chính. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký xét chọn nhiều mặt hàng thì Đơn đăng ký của doanh nghiệp phải kê khai cụ thể từng mặt hàng.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): 1 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.

c) Bản sao các bằng khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.

Thời gian gửi hồ sơ đăng ký xét chọn về Sở Công Thương chậm nhất là ngày 22/6/2022 để Sở Công Thương xét chọn lần 1, tổng hợp gửi Bộ Công Thương xét chọn lần 2. Doanh nghiệp cần thêm thông tin liên quan đến việc xét chọn Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín năm 2021, xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương. Điện thoại: (0254) 3541737.

Tải đơn đăng ký: tại đây

Kim Khánh