Chính sách hỗ trợ tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 -2025

27/08/2021 - 10:15 | An toàn thực phẩm

Ngày 17/8/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VII, Kỳ họp thứ Hai đã thông qua Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 -2025 với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ vắc-xin, chi phí xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng và tiền công tiêm phòng từ ngân sách Nhà nước để tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 -2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chủ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3.

2. Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh và lực lượng tham gia công tác tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm.

3. Những đối tượng không được hưởng chính sách của Nghị quyết này gồm

a) Các cơ sở chăn nuôi không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3.

b) Các cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ đối với từng loại văc xin tiêm phòng

1. Cơ sở chăn nuôi lợn có tổng đàn dưới 150 (một trăm năm mươi) con được hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo cổ điển.

2. Cơ sở chăn nuôi lợn thịt có tổng đàn dưới 150 (một trăm năm mươi) con; chăn nuôi dê, cừu dưới 100 (một trăm) con được hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng.

3. Cơ sở chăn nuôi gia cầm có tổng đàn dưới 2.000 (hai ngàn) con tại các huyện, thị, thành phố (gọi chung là cấp huyện) có nguy cơ mắc bệnh Cúm gia cầm thấp được hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm.

4. Cơ sở chăn nuôi gà có tổng đàn dưới 2.000 (hai ngàn) con được hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh Newcastle.

5. Cơ sở chăn nuôi lợn có tổng đàn dưới 150 (một trăm năm mươi) con tại các xã, phường giáp ranh tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận gồm: Bình Châu, Hòa Hiệp, Tân Lâm, Bàu Lâm thuộc huyện Xuyên Mộc; Sơn Bình, Quảng Thành, Xà Bang, Cù Bị thuộc huyện Châu Đức; Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Sông Xoài thuộc thị xã Phú Mỹ và cơ sở chăn nuôi lợn nái, lợn đực giống trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh.

Điều 4. Mức hỗ trợ

             1. Nhà nước hỗ trợ toàn bộ các loại vắc xin và tiền công để tiêm phòng cho gia súc, gia cầm tại các cơ sở chăn nuôi nông hộ đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Điều 3 của Nghị Quyết này.

2. Hỗ trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng do cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh thực hiện gồm có mua vật tư, hóa chất xét nghiệm. Số mẫu xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

3. Mức hỗ trợ chi trả tiền công tiêm phòng được thực hiện theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

           Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

                                                                                                        Trần Đức Quân