Châu Đức: Triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ bắp thương phẩm (bắp sinh khối)

18/07/2023 - 13:34 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 17/01/2023 của UBND huyện Châu Đức về hỗ trợ thực hiện các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023 (giai đoạn 1); theo đó, trong năm 2023, Hội Nông dân huyện được giao chủ trì triển khai thực hiện mô hình liên kết trồng bắp thương phẩm (bắp sinh khối) với diện tích khoản 100 ha.

Để triển khai thực hiện mô mình, Hội Nông dân huyện đã triển khai đến Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện tổ chức cho nông dân (Những hộ sản xuất cây hàng năm) đăng ký tham gia mô hình trong vụ Hè Thu năm 2023 và Đông Xuân (2023-2024), đồng thời liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân; cụ thể:

- Về tổng diện tích nông dân đăng ký thực hiện là: 210, 87 ha, với 181 hộ tham gia, tại các xã: Bình Giã, Xuân Sơn, Sơn Bình, Suối Rao, Đá Bạc (Những xã có diện tích cây hàng năm lớn; trong đó:

+ Diện tích sản xuất trong vụ Hè Thu năm 2023 là: 128,82 ha, với 106 hộ tham gia.

+ Diện tích sản xuất trong vụ Đông Xuân (2023-2024) là: 82,05 ha, với 75 hộ tham gia.

- Về chính sách hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình: thực hiện theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông; Thông tư số 75/2019/TT-BTC, ngày 04/11/2019  của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nôngQuyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; theo đó, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% chi phí về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để đáp ứng cho yêu cầu sản xuất (quy tiền khoản 11, 5 triệu đồng/ha).

- Về bao tiêu sản phẩm cho nông dân: Hội Nông dân huyện liên kết với công ty Nhật Nhật Tân (có nhà máy tại xã Sơn Bình), công ty TNHH SX-CB-XK nông sản Thiên Phước (huyện Xuyên Mộc), công ty bò sữa An Phước (Long Thành) thu mua toàn bộ sản phẩm cho bà con để chế biến, xuất khầu thức ăn chăn nuôi cho bò; với giá tiêu thụ trong vụ Hè Thu 800 - 900 đồng/kg (tiêu thụ tại ruộng) và trong vụ Đông Xuân là 1.250 đồng/kg.

                                                        Một số diện tích bắp thương phẩm của bà con nông dân ở xã Bình Giã đã cho thu hoạch do xuống giống sớm


Hiện tại, với tình hình thời tiết thuận lợi, cây bắp trong vụ Hè Thu đang phát triển tốt, dự kiến đến đầu tháng 8/2023 sẽ cho thu hoạch (cá biệt có một số hộ nông dân ở xã Bình Giã xuống giống sớm nên đã cho thu hoạch), năng suất ước đạt 50 tấn/ha; thu nhập sau khi trừ chi phí ước đạt 30 triệu đồng/ha/vụ; nếu sản xuất trong vụ Đông Xuân thì thu nhập sẽ cao hơn do giá bán cao hơn.

Với điều kiện diện tích sản xuất cây hàng năm của địa phương còn rất lớn và hiệu quả bước đầu trong việc triển khai mô hình liên kết sản xuất bắp thương phẩm (Rút ngắn được thời vụ sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ dễ dàng hơn so với trồng bắp lấy hạt), sẽ giúp cho bà con nông dân có hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng diện tích sản xuất, tăng mùa vụ, nâng cao hiêu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong vụ Đông Xuân hàng năm.

 CTV NGUYỄN NGỌC LINH (HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC)