Chấn chỉnh hoạt động tại các cảng cá đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19

04/10/2021 - 14:38 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Thực hiện Thông báo số 773/TTCH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc triển khai Thông báo số 706-TB/TU ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tại cuộc họp ngày 29/9/2021.

Sau hơn 10 ngày triển khai thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh đến nay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng cá, khai thác hải sản từng bước được khôi phục; tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại các cảng cá việc tổ chức thực hiện phương án/kế hoạch sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 vẫn còn nhiều tồn tại, công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo an toàn, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các khu vực cảng cá có thể xảy ra; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3776/SNN-CCTS, ngày 02/10/2021, ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các BQL cảng cá, Doanh nghiệp quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh:

- Chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cảng cá thuộc quyền quản lý theo quy định; tổ chức rà soát, đánh giá, bổ sung và thực hiện phương án, kế hoạch hoạt động đảm bảo thực hiện nghiêm theo quy trình tại Kế hoạch số 142/KH- UBND của UBND tỉnh.

- Đối với lực lượng bốc xếp hàng hóa, thủy sản làm việc tại cảng và các cơ sở sản xuất, dịch vụ hậu cần trong cảng cá phải tổ chức làm việc theo phương án “03 tại chỗ”, yêu cầu các cảng cá phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, chủ tàu, nậu vựa thành lập các tổ bốc xếp hàng hóa, thủy sản, đảm bảo quản lý chặt chẽ lực lượng lao động này khi tham gia sản xuất tại cảng.

- Thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát người ra vào cảng theo Kế hoạch hoạt động đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; lưu ý đối với lực lượng tài xế, phụ xe: khi vào cảng phải khai báo y tế và xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn thời hạn trong 72 giờ, thực hiện quy định 5K, không được ra khỏi xe, trường hợp cần thiết phải ra khỏi xe thì phải test kháng nguyên SARS-Cov-2 tại Tổ y tế trong cảng, chi phí do tài xế tự chi trả.

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng, không để xảy ra các trường hợp có ca lây nhiễm trong cảng cá; toàn bộ chi phí điều trị, cách ly do ca nhiễm phát sinh trong cảng cá, các tổ chức quản lý cảng cá tự chi trả. Đối với các tổ bốc xếp hàng hóa, thủy sản do các chủ tàu, nậu vựa thành lập nếu để xảy ra trường hợp lây nhiễm, chủ tàu, chủ nậu vựa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

- Nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động kinh doanh ăn uống không thiết yếu trong và ngoài khu vực xung quanh cảng.

Kim Khánh