Chấn chỉnh hoạt động của các điểm buôn bán thịt gia súc, gia cầm tự phát trên địa bàn tỉnh.

23/11/2021 - 08:28 | Xúc tiến thương mại

Hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đều triển khai các hoạt động tiêm phòng vắc xin, phun xịt sát trùng, khử khuẩn chuồng trại, nơi giết mổ gia súc, các điểm trung chuyển gia súc và tại các chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật để phòng và chống các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh chưa hoạt động trở lại nhiều, do đó người dân khó có thể mua các loại thực phẩm để chế biến bữa ăn hằng ngày. Các điểm buôn bán thịt gia súc, gia cầm hình thành và sự tồn tại các điểm buôn bán tự phát này tiềm ẩn nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm, có khả năng làm lây lan và ảnh hưởng đến công tác phòng chống, dịch động vật.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, qua kiểm tra tình hình thực tế trên các tuyến đường chính tại các địa phương trong tỉnh, từ ngày 02 đến ngày 11 tháng 11 năm 2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã ghi nhận có 228 điểm buôn bán thịt gia súc, gia cầm tự phát trên 60 tuyến đường. Ông Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Thú y cho biết: “Đa số các điểm buôn bán này chủ yếu tự phát mang tính chất nhỏ lẻ, tập trung trên các tuyến đường chính hoặc xung quanh các chợ truyền thống không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, Ông Nguyễn Lương Trai - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh yêu cầu Lãnh đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y các địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã và thành phố, UBND và các ban, ngành có liên quan tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu việc mua bán tại các địa điểm này là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh thú y. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật và nhất là các điểm giết mổ động vật trái phép.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu