Cảng cá Tân Phước được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

09/03/2021 - 14:48 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 26/02/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTS về công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

          Theo đó, công bố đợt II năm 2021 gồm 03 cảng cá thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Tĩnh chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác.

          Cảng cá Tân Phước-Địa chỉ E2 ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền là cảng cá loại II thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được công bố là những cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác theo quy định.

          Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có cảng cá được chỉ định, tổ chức quản lý cảng cá có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xác nhận nguyên liệu thủy sản; kịp thời rà soát, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đưa ra khỏi danh sách khi cảng cá không đáp ứng đủ điều kiện thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác./.

                                                                             VTH