Bình chọn 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

26/07/2022 - 09:51 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ban tổ chức chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ bình chọn, tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho 100 cá nhân tiêu biểu vào ngày 14/10 tới đây.

Năm 2022 sẽ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc thay vì 63 nông dân xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh, thành phố như mọi năm.

Theo Ban tổ chức chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022, sau 3 tháng tiếp nhận, đến ngày 26/5/2022, Ban Tổ chức đã nhận được 249 hồ sơ. Qua tổng hợp, hồ sơ tới từ các nguồn: Nhà báo trong lĩnh vực nông nghiệp; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đề cử... để chọn ra 163 hồ sơ.

Sau khi tổ thư ký tổng hợp, báo cáo kết quả độc lập từ 17 thành viên, Hội đồng bình chọn đã đánh giá, thảo luận và chốt danh sách 100 nông dân Việt Nam xuất sắc. Theo Ban tổ chức, điểm mới năm nay là tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc thay vì 63 nông dân xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh, thành phố như mọi năm.

Dự kiến lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 14/10/2022.

                                                          VTH