Bản tin Hội nghị gặp gở, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng nhân dân, nông dân trên địa bàn xã Lộc An

23/05/2022 - 13:56 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những ý kiến phản ánh của người dân trong mọi lĩnh vực an ninh, kinh tế, văn hóa và xã hội trên địa bàn xã Lộc An.

Vừa qua, Hội Nông dân xã Lộc An đã mời 121 hội viên nông dân 4 Chi hội cùng tham dự 4 buổi để gặp gở, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng nhân dân, nông dân của Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã. Qua các buổi gặp gở, tiếp xúc có các ý kiến kiến nghị của nông dân như:

1. Người dân ấp An Hải: Các tuyến đường trong ấp đã hư hỏng và xuống cấp, vì vậy mỗi khi trời mưa là đường ngập nước, người dân cũng như con em hội viên nông dân mỗi khi đi học rất khó khăn

2. Hội viên nông dân ấp An Bình: Nông dân đến ngày thu hoạch lúa, còn lệ thuộc nhiều vào tiểu thương thu mua, do vậy cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và thu nhập của nông dân. Bên cạnh đó hiện nay giá cả phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tăng cao, mà giá lúa bán ra lại thấp, từ đó nông dân sau thu hoạch lợi nhuận không cao, có vụ bị thu lỗ, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người nông dân

3. Hội viên nông dân ấp An Hòa: Cửa biển Lộc An thời gian quan đã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng tả hạn, hữu hạn. Tuy nhiên hiện nay luồng lạch ra vào cửa biển Lộc An tiếp tục bị bồi lắng, vì vậy ghe thuyền đánh bắt hải sản của nông dân ra vào cửa biển mỗi khi xuất bến cũng như sau mỗi chuyến đánh bắt dài ngày trên biển lúc vào bờ rất khó khăn. Kiến nghị Nhà nước tiếp tục thi công, nạo vét làm thông thoáng cửa biển để ghe tàu an tâm ra vào cửa biển để đánh bắt hải sản cũng như tránh trú bão vào mùa mưa

(Người viết tin: Phạm Duy Ân)./.