Bàn giao vật tư thuộc dự án hỗ trợ theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

05/04/2024 - 14:16 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Sáng ngày 04/04/2024, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức bàn giao máy móc để hỗ trợ sản xuất thuộc mô hình liên kết của công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nón Lá, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Theo đó, Chi cục Phát triển nông thôn đã bàn giao các máy móc hỗ trợ công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nón Lá, thị xã Phú Mỹ cụ thể: Máy đóng gói cà phê hòa tan; bồn chứa liệu và băng tải cấp tự động; máy trộn lục giác; máy phân loại màu cà phê.

Chương trình hỗ trợ vật tư được thực hiện theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa  -Vũng Tàu về việc phê duyệt Hỗ trợ Mô hình liên kết điểm từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất chế biến gắn với tiêu thụ cà phê của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nón Lá, thị xã Phú Mỹ Đồng thời, đây cũng là chương trình được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Lài Nguyễn – Chi cục Phát triển nông thôn