Bài học đúc kết từ chuyến tham quan, học tập mô hình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng

06/04/2023 - 14:30 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Từ ngày 14/3/2023 đến ngày 17/3/2023, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức chuyến tham quan học tập kinh nghiệm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nhận DNNNUDCNC cho cán bộ ngành nông nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện và các chủ doanh nghiệp, trang trại, nông dân tiêu biểu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, với nội dung trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau về công nghệ tiên tiến, kỹ thuật ứng dụng, tính khả thi và hiệu quả kinh tế các mô hình ứng dụng CNC; công tác chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tham quan một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và các điểm trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Lâm Đồng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Công ty TNHH SX – TM nông sản Phong Thúy (Tổ 20, đường Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng); Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt Co.op (Ngã tư Nguyên Tử Lực, đập 1, phường 8, thành phố Đà Lạt); Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm (450 Đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt); Trang trại Định Farm (đường vòng Lâm Viên, phường 8, thành phố Đà Lạt).

Sau chuyến công tác học tập, chia sẻ với tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian tới:

1. Giao Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Sở Nông nghiệp và PTNT làm đầu mối nghiên cứu, tham khảo Hướng dẫn tiêu chí thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và xem xét sự cần thiết tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn áp dụng cho tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu theo tình hình thực tế tại tỉnh.

2. Về phân giao nhiệm vụ liên quan lĩnh vực NNUDCNC, Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân giao nhiệm vụ phù hợp liên quan NNUDCNC, cụ thể:

- Giao Chi cục Trồng trọt và BVTV chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc và địa phương tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới; các đơn vị trực thuộc và địa phương tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hướng dẫn, lập thủ tục công nhận công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

3. Quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, hoạt động xúc tiến thương mại, công nhận vùng, công nhận doanh nghiệp NNUDCNC, đặc biệt là chuyển đổi số trong nông nghiệp.

4. Hình thành và phát triển quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp, các hợp tác xã, trang trại trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong phạm vi cả nước để trao đổi kinh nghiệm, trao đổi sản phẩm, giao dịch để tăng hiệu quả kinh tế.

5. Phát triển các điểm trưng bày sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh và hướng tới đa dạng sản phẩm vùng miền, làm điểm tham quan và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tìm kiếm cơ hội đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nước.

6. Hỗ trợ các doanh nghiệp NNUDCNC phát triển mô hình du lịch kết hợp tham quan, trải nghiệm thực tế, ăn uống tại chỗ, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp.

Lài Nguyễn - Chi cục Phát triển nông thôn