BÀ RỊA – VŨNG TÀU: TRONG QUÝ I NĂM 2022 XUẤT KHẨU LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TĂNG 65,47% SO VỚI CÙNG KỲ

01/04/2022 - 10:12 | Giá cả, thông tin thị trường

Theo Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực nông nghiệp tăng 65,47% so với cùng kỳ, đạt 83,62 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu trừ dầu toàn tỉnh (Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô toàn tỉnh tăng 17,45%, tương đương 1.356,25 triệu USD). Trong đó: nhóm nông lâm sản giảm 25,11%, đạt 1,85 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,21% trong kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực nông nghiệp (sản phẩm gỗ giảm 79,96%; riêng cao su tăng 20,65%) và nhóm thủy sản tăng 70,12%, đạt 81,77 triệu USD, chiếm tỷ trọng 97,79%; Thị trường xuất khẩu tăng trưởng gồm: Nhật Bản tăng 3,2 lần; Singapore tăng 3,2 lần; Đức tăng 72,67%. Một số thị trường có kim ngạch giảm như: Trung Quốc giảm 83,77%; Hàn Quốc giảm 54,82%; Úc giảm 39,41%; Thái Lan giảm 15,75%; các thị trường khác giảm 76,27%.

Trong khi đó Kim ngạch nhập khẩu lĩnh vực nông nghiệp tăng 37,25% so với cùng kỳ, đạt 97,79 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,15% trong tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh (Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước 1.897,10 triệu USD, tăng 24,85%). Trong đó: nhóm nông lâm sản tăng 41,7%, đạt 84,06 triệu USD, chiếm tỷ trọng 85,96% trong kim ngạch nhập khẩu lĩnh vực nông nghiệp (lúa mì tăng 43,25%; riêng gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 44,10%) và nhóm thủy sản tăng 15,09%, đạt 13,73 triệu USD, chiếm tỷ trọng 14,04%; Thị trường nhập khẩu có kim ngạch tăng so cùng kỳ như: Úc tăng 43,44%; Canada tăng 17,68%; các thị trường khác tăng 22,57%. Thị trường có kim ngạch giảm như Trung Quốc giảm 38,18%.

Nguyễn Bình