Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023.

01/10/2023 - 13:20 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể xảy ra trên động vật. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023 trên toàn địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, tất cả các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường bắt đầu từ ngày 01/10/2023 và kết thúc sau 4 tuần thực hiện liên tục. Chi cục Chăn nuôi và Thú y dự kiến sẽ cấp phát khoảng gần 5.000 lít hóa chất sát trùng và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả đề ra.

Đối với các hộ chăn nuôi gia đình; nơi buôn bán gia cầm sống ở nông thôn, quầy sạp buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm ở các chợ; nơi công cộng; nơi trung chuyển gia súc, gia cầm (trừ nơi trung chuyển gia súc, gia cầm của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các công ty nuôi gia công, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài): Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cung cấp thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng chống dịch theo kế hoạch của các địa phương.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và hướng dẫn chuyên môn của Trạm Chăn nuôi và Thú y.

Đối với các trại chăn nuôi tập trung; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở ấp trứng gia cầm; các cơ sở chăn nuôi và nơi trung chuyển gia súc, gia cầm của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các công ty nuôi gia công, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Do chủ cơ sở tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan thú y.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức 2 đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh cho gần 450.000 hộ chăn nuôi; cơ sở giết mổ; chợ kinh doanh mua bán động vật, sản phẩm động vật và nơi công cộng.


Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu