Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do Dịch tả heo Châu Phi và Viêm da nổi cục

01/11/2023 - 12:32 | Xúc tiến thương mại

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản số 5089/SNN-CNTY ngày 24/10/2023 gửi Ủy ban nhân dân các địa phương về việc thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do Dịch tả heo Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục.

Theo đó, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có gia súc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục kể từ năm 2021 đến nay sẽ được hỗ trợ. Mức hỗ trợ tạm thời được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh cho đến khi Nghị định quy định về cơ chế, chính sách phòng chống dịch bệnh được ban hành và có hiệu lực thi hành. Việc hỗ trợ thực hiện phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách.

Tính từ năm 2021 đến thời điểm hiện tại, số lượng động vật mắc bệnh phải tiêu hủy do Dịch tả heo Châu Phi và Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh là 5.244 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 325.849 kg. Việc triển khai hỗ trợ này thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, qua đó hỗ trợ một phần khó khăn cho người chăn nuôi có động vật bị tiêu hủy do dịch bệnh, là cơ hội để người chăn nuôi tái lập đàn sản xuất, an tâm đầu tư phát triển chăn nuôi và góp phần không nhỏ vào công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh nhà.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương báo cáo tình hình kinh phí thực hiện hỗ trợ do bệnh Dịch tả heo Châu Phi và Viêm da nổi cục trước ngày 31/12 hằng năm để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu