Bà Rịa-Vũng Tàu: Triển khai công tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ lĩnh vực trồng trọt năm 2022

04/03/2022 - 10:19 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm trên một số cây trồng định hướng phát triển theo hình thức hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 02/03/2022 về phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

Theo đó, năm 2022 ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện 04 mô hình (cây rau, ca cao, hồ tiêu và bưởi) đã triển khai trong giai đoạn 2020-2021; triển khai mới 01 mô hình sản xuất bưởi để làm căn cứ xây dựng, hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên một số cây trồng định hướng phát triển theo hình thức hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp triển khai đánh giá chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho 03 mô hình (01 mô hình rau và 02 mô hình bưởi) và 02 cơ sở thuộc vùng sản xuất theo hướng hữu cơ (01 cở sở sản xuất bưởi và 01 cơ sở sản xuất nấm ăn); Thiết kế 03 logo sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ (01 sản phẩm rau và 02 sản phẩm bưởi); Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm tem chứa mã QR đối với 03 sản phầm đạt chứng nhận hữu cơ (01 sản phẩm rau và 02 sản phẩm bưởi), in 50.000 mã xác thực đối với sản phẩm rau và 20.000 mã xác thực đối với sản phẩm bưởi; Kiểm tra quy trình canh tác, quy trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng định hướng phát triển theo hướng hữu cơ lĩnh vực trồng trọt…

Sở Nông nghiệp và PTNT cũng giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ lĩnh vực trồng trọt năm 2022; căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, căn cứ nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

                                                VTH