Bà Rịa – Vũng Tàu: Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tháng 2 năm 2021

09/03/2021 - 09:02 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tháng 2 năm 2021

Trong tháng 02 năm 2021, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức 42 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 415 lượt người tham gia (tính từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 92 đợt truy quét, với 1.049 lượt người tham gia). Qua đó, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 04 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thị xã Phú Mỹ 02 vụ và huyện Xuyên Mộc 02 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật 01 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 02 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 01 vụ. Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 03 vụ, (trong đó phạt tiền 01 vụ, tịch thu vắng chủ 02 vụ), với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 3.000.000 đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 14.500.000 đ (trong đó có 01 vụ chuyển từ tháng 01/2021 sang nộp phạt, với số tiền là 11.500.000 đồng). Tính từ đầu năm đến nay, đã phát hiện và lập hồ sơ 12 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 04 vụ; thị xã Phú Mỹ 05 vụ, huyện Xuyên Mộc 02 vụ và thành phố Bà Rịa 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật 02 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 02 vụ; vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng 01 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 02 vụ; tàng trữ, mua, bán, chế biến lâm sản trái pháp luật 03 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 02 vụ. So với cùng kỳ năm 2020, tổng số vụ vi phạm tăng 01 vụ (12/11 vụ), tỷ lệ tăng 9,1%. Thép

Trong tháng 02 năm 2021, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức 42 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 415 lượt người tham gia (tính từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 92 đợt truy quét, với 1.049 lượt người tham gia). Qua đó, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 04 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thị xã Phú Mỹ 02 vụ và huyện Xuyên Mộc 02 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật 01 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 02 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 01 vụ. Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 03 vụ, (trong đó phạt tiền 01 vụ, tịch thu vắng chủ 02 vụ), với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 3.000.000 đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 14.500.000 đ (trong đó có 01 vụ chuyển từ tháng 01/2021 sang nộp phạt, với số tiền là 11.500.000 đồng).

Tính từ đầu năm đến nay, đã phát hiện và lập hồ sơ 12 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 04 vụ; thị xã Phú Mỹ 05 vụ, huyện Xuyên Mộc 02 vụ và thành phố Bà Rịa 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật 02 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 02 vụ; vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng 01 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 02 vụ; tàng trữ, mua, bán, chế biến lâm sản trái pháp luật 03 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 02 vụ. So với cùng kỳ năm 2020, tổng số vụ vi phạm tăng 01 vụ (12/11 vụ), tỷ lệ tăng 9,1%.

                             Thép