Bà Rịa - Vũng Tàu: Thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND

16/06/2024 - 15:42 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 09/QĐ-VHXH ngày 11/6/2024 về việc Thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2024, sẽ triển khai giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát bao gồm: đánh giá kết quả thực hiện; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

            Được biết, Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, thông qua tại kỳ họp thứ Tư và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

            Trong thời gian kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và đạt được một số kết quả nổi bật như công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, tổ chức triển khai,… Tuy nhiên, theo tiến độ thực hiện tại các địa phương hiện còn rất chậm và khó hoàn thành công tác di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi trong năm 2024./.

Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu