Bà Rịa- Vũng Tàu: Rà soát, kiểm tra, xử lý đối với tàu cá chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản và chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

11/01/2023 - 14:45 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 26 tháng12 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, có văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý đối với tàu cá của tỉnh có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên chưa cấp Giấy phép khai thác thủy sản (KTTS); tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Theo đó, để khắc phục những tồn tại, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống KTTS bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu; thực hiện quản lý hiệu quả đội tàu, giám sát chặt chẽ hoạt động KTTS, UBND tỉnh đề nghị:

 Sở Nông nghiệp và PTNT: tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với tàu cá hoạt động trên biển (tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15mét trở lên) chưa lắp đặt thiết bị VMS, chưa có giấy phép KTTS, không đánh dấu tàu cá, không trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn theo quy định, và các hành vi vi phạm khác.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng; xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ đối với các hành vi tàu cá hoạt động KTTS/hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn; tàu cá không mang theo đầy đủ giấy tờ và trang thiết bị an toàn theo quy định, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị VMS và các hành vi vi phạm khác.

Rà soát danh sách tàu cá chưa cấp giấy phép KTTS, hướng dẫn chủ tàu làm thủ tục hành chính cấp phép KTTS hoặc thủ tục hành chính xóa đăng ký tàu cá theo quy định; cập nhật thông tin cấp phép KTTS vào phần mềm VNFishbase của Tổng cục Thủy sản, tổng hợp số liệu cấp phép khai thác thủy sản và kết quả xử lý vi phạm hành chính,..

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, cập bến, đặc biết đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên chưa cấp giấy phép KTTS, tàu cá thường neo đậu tại các bãi ngang, kênh rạch, không chịu vào cảng cá để bốc dỡ thủy sản. Kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu cá không lắp đặt thiết bị VMS, tàu chưa có giấy phép KTTS hoặc giấy phép KTTS hết hiệu lực, tàu cá không mang đầy đủ các loại giấy tờ và trang thiết bị an toàn theo quy định, người điều khiển phương tiện tàu cá không có văn bằng, chứng chỉ theo quy định, thuyền viên không mang theo các loại giấy tờ tùy thân theo quy định. Khi phát hiện vi phạm những hành vi trên phải xử nghiêm theo quy định của pháp luật,..

Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền quy định về cấp phép KTTS; KTTS bất hợp pháp; về lắp đặt và quản lý hệ thống giám sát tàu cá; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: rà soát, xác minh danh sách tàu cá chưa cấp giấy phép KTTS; rà soát, bàn giao tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên về cho cơ quan quản lý cấp tỉnh, cụ thể: Rà soát, kiểm tra danh sách tàu cá chưa cấp giấy phép KTTS và bàn giao tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên về Sở Nông nghiệp và PTNT để quản lý theo quy định; hướng dẫn chủ tàu cá trình tự thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép KTTS.

Đối với tàu cá đã giải bản, chìm đắm, tàu cá đã chuyển đổi nghề không còn hoạt động thì hướng dẫn chủ tàu làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá theo quy định. Theo dõi, nắm bắt và báo cáo vị trí của tàu cá nằm bờ, tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS, yêu cầu khẩn trương lắp đặt thiết bị VMS trước ngày 30 tháng 12 năm 2022. Nếu sau thời gian 30 tháng 12 năm 2022 tàu cá nào chưa lắp đặt thiết bị VMS thì không được xuất bến, yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Các Tổ chức quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh: Kiểm soát chặt chẽ tàu cá cập cảng và rời cảng, đặc biệt là tàu cá chưa cấp phép KTTS; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu cá không có giấy phép KTTS, chưa thực hiện đánh dấu tàu cá, không có đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị an toàn theo quy định, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị VMS; đối với tàu cá tàu cá vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp IUU cần báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý trước khi cho tàu bốc dỡ thủy sản và xử lý theo quy định….

Các cảng cá phải chấn chỉnh, rà soát, cập nhật, điều chỉnh chính xác tất cả các số liệu về tàu cá cập cảng, rời cảng; thống kê sản lượng thủy sản bốc dỡ tại cảng, cả sản lượng khai thác của các tàu cá ngoài tỉnh.

Thúy Nga