Bà Rịa - Vũng Tàu: Quyết tâm chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài

08/05/2023 - 15:42 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Xác định là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Vừa qua, UBND tỉnh Rịa - Vũng Tàu ký Quyết định số 410/UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để kịp gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" trong đợt làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4 vào tháng 6 năm 2023, UBND tỉnh Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trước mắt như sau:

Về quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá

Rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá của tỉnh, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản (KTTS), lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định; cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Đồng thời, lập danh sách các tàu cá không tham gia KTTS và các tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý; kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn/trạm biên phòng tuyến biển; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào tại cảng cá theo đúng quy định đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; theo dõi, giám sát 24/7 đối với 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các tỉnh, thành phố để kiểm soát 100% tàu cá của tỉnh hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá của tỉnh khác cập cảng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bốc dỡ hải sản, làm cơ sở để xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác tại tỉnh nhưng thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại tỉnh khác,..

  Về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đảm bảo 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và các thị trường khác có yêu cầu truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác; rà soát các điểm tàu cá cập bến bốc dỡ thủy sản khai thác như bến cá, cảng cá …, tổ chức giám sát và truy xuất nguồn gốc 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ tại các cảng cá của tỉnh.

Cùng đó, đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải cập cảng chỉ định; thuyền trưởng phải thông báo trước 01 giờ khi cập cảng và thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác/nhật ký thu mua - chuyển tải theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong nhật ký khai thác/nhật ký thu mua - chuyển tải đảm bảo phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá.

 Thực hiện kết nối phần mềm hệ thống kiểm soát thủy sản khai thác nhập khẩu với cổng thông tin một cửa quốc gia; kiểm soát 100% sản phẩm thủy sản khai thác được nhập khẩu từ nước ngoài tuân thủ đầy đủ theo quy định của Hiệp định về các biện pháp quốc gia có cảng; có giải pháp kiểm soát chặt chẽ sản phẩm thủy sản khai thác nhập khẩu vào Việt Nam bằng tàu Container.

Thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính

Đặc biệt, chấm dứt tàu cá của tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử lý 100% vụ việc tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử phạt 100% các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều tra, củng cố hồ sơ, truy tố xét xử các vụ việc môi giới, mốc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để ngăn chặn, xử lý phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe.

Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định; xác minh, xử lý 100% các tàu cá không duy trì kết nối thiết bị VMS theo quy định; cập nhật 100% kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cảng cá chỉ định, các đơn vị cung cấp thiết bị VMS, các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Ngoài ra, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi tháo gửi thiết bị VMS, đưa tàu cá đi khai thác trái phép và các hành vi vi phạm quy định về chống khai thác hải sản IUU khác; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực cửa biển, đảm bảo kiểm soát được các phương tiện ra vào cảng nhằm kịp thời phát hiện các tàu cá vi phạm; tăng cường công tác quản lý lao động nghề cá và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ lao động lên tàu cá; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm KTTS bất hợp pháp và có biện pháp bắt buộc chủ tàu cá vi phạm KTTS bất hợp pháp thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thông tin, truyền thông, tuyên truyền, tập huấn pháp luật để khẳng định nỗ lực, quyết tâm chính trị của tỉnh nhằm ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Quản lý chặt chẽ danh sách tàu cá nằm bờ, chưa lắp thiết bị VMS, chưa cấp phép khai thác, xác định danh sách tàu cá đã bán, không còn cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh để có biện pháp quản lý và xử lý theo quy định; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin qua đường dây nóng giữa các lực lượng tuần tra trên biển của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng với cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc theo dõi, chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình tàu cá để phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU.

Đồng thời, tăng cường giải pháp kiểm soát hoạt động tàu cá thông qua hệ thống giám sát hành trình; sớm hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị VMS cho tàu cá trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai, nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU, thực hiện Luật Thủy sản 2017; tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tỉnh để siết chặt quản lý đối với tàu cá của tỉnh hoạt động thường xuyên trên vùng biển và cập cảng các tỉnh khác và ngược lại, xử lý kịp thời tàu cá có hành vi khai thác IUU,...

Thảo Nguyên