Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản

13/09/2022 - 15:23 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 06/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn số 10743/UBND-VP gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng nắm bắt thông tin về các cơ sở sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thủy sản, quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến ngư dân, chủ tàu cá, đối tượng có liên quan biết, thực hiện, đặc biệt là hậu quả của hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm cấm khai thác thủy sản đối với môi trường, sinh thái. Huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyện trái phép và sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các phòng, đơn vị, Đồn, Trạm biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá khi xuất, nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến khi chưa đủ các điều kiện theo quy định, đặc biệt là các tàu ca không đăng ký, đăng kiểm, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản; điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện…theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá, Ban quản lý cảng cá và địa phương trong công tác ngăn chặn, kiểm soát và xử lý nghiêm các chủ tàu cá có hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gây suy giảm nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí tăng cường tuyền truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ bảo nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sả`n bằng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác thủy sản; tàu cá hành nghề lưới kéo khai thác ven bờ làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

Thúy Nga