Bà Rịa – Vũng Tàu: một số chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2020

15/04/2021 - 10:11 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

UBND tỉnh vừa hành văn bản số 3357/UBND-VP, ngày 05/4/2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2020. Theo đó, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2020 như sau:

           I. Về đối tượng và mức hỗ trợ heo bị tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả heo Châu phi

          1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả heo châu Phi với mức cụ thể sau:

          a. Đối với heo con, heo thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg heo hơi;

          b. Đối với heo nái, heo đực đang khai thác: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg heo hơi.

          2. Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 4/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả heo châu Phi với mức hỗ trợ như sau:

          a. Đối với heo con, heo thịt các loại: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg heo hơi;

         b. Đối với heo nái, heo đực đang khai thác: Hỗ trợ 12.000 đồng/kg heo hơi.                         3. Các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Các quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi.


         
II. Mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và
những người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ về chống dịch bệnh động vật

          Đối với cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ về chống dịch bệnh động vật; thực hiện việc tiêu hủy heo, phun hóa chất khử trùng, tiêu độc, phục vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật; trực phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị và tham gia triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở; thống kê đàn vật nuôi, xác định, xác nhận thiệt hại do dịch bệnh (gọi chung là người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật) với mức 150.000 đồng/người/ngày làm việc; 250.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

           III. Thời gian áp dụng

           Thời gian áp dụng các mức hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh được tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020./.  

                                                                                                   Trần Đức Quân – Chi cục CNTY