Bà Rịa - Vũng Tàu: Long trọng lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thú y.

07/07/2023 - 15:56 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 11-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc Lệnh số 125-SL về bài trừ dịch tễ dịch bệnh gia súc. Đây là một trong những văn bản pháp lý đầu tiên của Chính phủ Việt Nam quy định về công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Trên cơ sở đó, ngành Thú y đã từng bước được ổn định tổ chức, bám sát các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Để ghi nhận những cống hiến phát huy vai trò truyền thống của ngành Thú y, ngày 12-7-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 664/QĐ-TTg về Ngày truyền thống ngành Thú y, theo đó, Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 11-7 là “Ngày truyền thống của ngành Thú y”.

Nằm trong các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống ngành Thú y, vào ngày 07/7/2023, tại TP. Bà Rịa, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm (11/7/1950 - 11/7/2023) Ngày truyền thống ngành Thú y.

Đây là dịp để công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngành, chặng đường hình thành và phát triển ngành thú y tỉnh nhà. Là cơ hội để lực lượng thú y các cấp giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác.

Với hệ thống thú y được tổ chức hoàn chỉnh và xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hoat động thú y trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh, ổn định phát triển chăn nuôi. Tính đến tháng 6 năm 2023, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh khoảng 7,1 triệu con các loại, tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi đạt 4,47%, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao và hiện trên địa bàn tỉnh không ghi nhận các trường hợp gia súc, gia cầm mắc các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Tại lễ kỷ niệm, Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày truyền thống ngành cho các tổ công đoàn trực thuộc.


Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu