Bà Rịa – Vũng Tàu: Kiện toàn Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá (Fisheries Control Office) tại các Cảng cá

12/11/2021 - 10:41 | Văn bản quy phạm pháp luật

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 3709/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 về việc Kiện toàn Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá (Fisheries Control Office) tại các Cảng cá trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá đặt tại Cảng cá, được sử dụng con dấu của Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá để phục vụ cho hoạt động của Văn phòng; Trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá đặt tại các Cảng cá gồm: Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu, Cảng cá Bến Đá, Cảng cá Hưng Thái, Cảng cá Tân Phước, Cảng cá tỉnh (Cơ sở I: Cảng cá Lộc An, Cơ sở 2: Khu neo đậu kết hợp Cảng cá Bến Lội - Bình Châu); Người đứng đầu Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá thuộc Chi cục Thủy sản; Thường trực Văn phòng đại diện thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thành viên của Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá thuộc Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban quản lý Cảng cá.

Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá có nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá cập cảng, tàu cá rời cảng, giám sát việc bốc dỡ hải sản tại Cảng cá; kiểm tra việc chấp hành quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), việc thực hiện xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác của tổ chức quản lý cảng cá theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo Kế hoạch và theo quy định của pháp luật.

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu, điều phối, phối hợp với các thành viên của các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo kế hoạch và theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng Đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá tự điều chỉnh, bổ sung nhân sự trong trường hợp nhân sự nghỉ có lý do chính đáng hoặc chuyển công tác khác, nghỉ phép - nghỉ hưu theo quy định của Luật Lao động.

Nguyễn Bình