Bà Rịa – Vũng Tàu: Huyện Châu Đức điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

20/03/2024 - 09:48 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Qua 14 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Châu Đức đã có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Kim Long phát triển thành thị trấn), 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Châu Đức đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận huyện nông thôn mới năm 2020. Để có được thành công này, Đảng bộ -Chính quyền huyện Châu Đức đã chỉ đạo tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn với mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng đời sống người dân.

- Địa phương ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng trồng tập trung, tăng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đến nay, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện là 4.204 ha, gồm: 435 ha cây hàng năm, 3.769 ha cây trồng cạn ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện đã quy hoạch 01 vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại xã Suối Rao, được cụ thể trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh. Đồng thời trong năm 2023, huyện Châu Đức ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 17/01/2023, qua đó phê duyệt 17 mô hình/dự án với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng nhằm triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giúp bà con nông dân trên địa bàn huyện tăng gia sản xuất.

- Đến nay, các trục giao thông chính kết nối liên xã, liên huyện đã được nâng cấp mở rộng, mặt đường thảm bê tông nhựa nóng, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân trên địa bàn huyện đã cơ bản thuận lợi, đáp ứng được phần lớn nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Ngoài ra, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng và duy trì đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 02/6/2023 về việc thực hiện khâu đột phá “50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa”. Kết quả, các xã, thị trấn đã huy động, vận động người dân, cộng đồng dân cư cùng tham gia trồng mới được 166.813 cây hoa các loại với tổng chiều dài khoảng 628 km.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện sau 14 năm triển khai đã đạt được nhiều kết quả mong đợi. Nhờ xây dựng nông thôn mới, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, các chính sách an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, góp phần làm cho huyện Châu Đức thực sự trở thành một vùng quê đáng sống.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới cần phải thực hiện trong trời gian tới:

- Trong năm 2024, huyện Châu Đức tiếp tục triển khai Chương trình nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

- Duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí của các xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu năm 2024 có thêm ít nhất 01 xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu trong năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu của Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới đồng thời đạt 7/9 tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 2025.

CTV. PT